Staden som är bäst i Sverige på digitalisering

2017-11-16

äldre par promenerar i Stockholm, sveriges bästa kommun gällande digitalisering 2017

Priset Sveriges digitaliseringskommun 2017 delades ut i veckan. För PwC:s jurymedlem är det tydligt vad som gör en digital vinnare. 
– Receptet är enklare än vad vi tror; först människa sedan teknik, säger Jörgen Westergren på PwC Sverige.  

Under Göteborgsoperans valv tilldelades Stockholms stad det prestigefyllda priset för den kommun i Sverige som är bäst på digitalisering.

Juryns motivering löd:

"Årets vinnare har satt fokus på att skapa en smart stad, där digitalisering bidrar till att skapa en attraktiv och hållbar plats för medborgare och företag."

En stad i transformation

Juryn var eniga om att staden med hjälp av ett kompetent ledarskap byggt upp en imponerande förmåga att ta sig an stadens transformation, med starkt fokus på nytta och innovation. Samtidigt arbetar staden löpande för att hitta smartare processer och nya samarbeten för att ta sig an utmaningar.

Exempel på digitala innovationer

  • En stad där sjuka barn får vara med på distans i skolan med hjälp av en robot
  • Automatiserade processer kopplade till e-tjänster
  • Breda insatser för att höja den digitala kompetensen

"Det är genom innovativa lösningar som kommunen lyckats skapa smarta digitala tjänster för att underlätta vardagen för sina invånare"

Jon Arwidson, PwC Sverige

Höga förväntningar då Stockholms stad tar på sig ledartröjan

Det var under Kvalitetsmässan som digitaliseringsminister Peter Eriksson överlämnade priset till Stockholms stad. 

Priset bestod av en skulptur och 50 000 kronor.

"Vi kan se ett passionerat fokus på det kommunerna finns till för. De har ett ledarskap och medarbetare som tillåter misstag, de bejakar mångfald och uppmanar att pröva. Kommunerna gör nu digitalisering på riktigt och flera vill vara längst fram."

Jörgen Westergren, PwC Sverige

Offentlig sektor har utvecklats enormt det senaste året och digitalisering av offentlig sektor har gått från att vara en teknikfråga till att lösa viktiga samhällsproblem.

Fokus på det som möjliggör digitaliseringen 

Trenden är att kommunerna nämner digitalisering i allt mindre utsträckning än tidigare och i stället pratar om det som möjliggör digitalisering.

Huvudfokus är nu på de faktorer som gör digitaliseringen möjlig på riktigt.

– Receptet är först människa, sedan teknik. Flera kommuner har i detta rätat på ryggen med ambitionen att bli de som går först med det nya.

Juryn beskriver arbetet som jämnare än någonsin

Under nio månader har juryn via utvärderingar, egenbeskrivningar, självskattningar, platsbesök och intervjuer och enats om fem finalister – Falkenberg, Karlskrona, Kungsbacka, Uppsala och Stockholm. 

Och en tydlig förändring från tidigare år är att priset döpts om från Sveriges IT-kommun till Sveriges Digitaliseringskommun. 

– Arbetet beskrivs som jämnare än någonsin och alla finalister behöver ses som värdiga vinnare, säger Jörgen Westergren.

Årets jury

Jörgen Westergren, director på PwC Sverige, liksom Åsa Zetterberg, Sveriges Kommuner och Landsting, professor Bo Dahlbom, Göteborgs universitet, David Mothander, förbundsdirektör, IT & Telekomföretagen, Ann-Mari Fineman, enhetschef Vinnova, Therese Kristensson, ämnessakkunnig eFörvaltning Finansdepartementet och Haron Zafar, kommunikationsansvarig Kvalitetsmässan.

– Vi kan se ett passionerat fokus på det kommunerna finns till för. De har ett ledarskap och medarbetare som tillåter misstag, de bejakar mångfald och uppmanar att pröva. Kommunerna gör nu digitalisering på riktigt och flera vill vara längst fram, säger Jörgen Westergren, PwC Sverige”

Offentlig sektor har utvecklats enormt det senaste året och att digitalisering av offentlig sektor gått från att vara en teknikfråga till att lösa viktiga samhällsproblem.
 

Årets jury

Jörgen Westergren, director på PwC Sverige, liksom Åsa Zetterberg, Sveriges Kommuner och Landsting, professor Bo Dahlbom, Göteborgs universitet, David Mothander, förbundsdirektör, IT & Telekomföretagen, Ann-Mari Fineman, enhetschef Vinnova, Therese Kristensson, ämnessakkunnig eFörvaltning Finansdepartementet och Haron Zafar, kommunikationsansvarig Kvalitetsmässan.

– Vi kan se ett passionerat fokus på det kommunerna finns till för. De har ett ledarskap och medarbetare som tillåter misstag, de bejakar mångfald och uppmanar att pröva. Kommunerna gör nu digitalisering på riktigt och flera vill vara längst fram, säger Jörgen Westergren, PwC Sverige”

Offentlig sektor har utvecklats enormt det senaste året och att digitalisering av offentlig sektor gått från att vara en teknikfråga till att lösa viktiga samhällsproblem.
 

Årets jury

Jörgen Westergren, director på PwC Sverige, liksom Åsa Zetterberg, Sveriges Kommuner och Landsting, professor Bo Dahlbom, Göteborgs universitet, David Mothander, förbundsdirektör, IT & Telekomföretagen, Ann-Mari Fineman, enhetschef Vinnova, Therese Kristensson, ämnessakkunnig eFörvaltning Finansdepartementet och Haron Zafar, kommunikationsansvarig Kvalitetsmässan.

– Vi kan se ett passionerat fokus på det kommunerna finns till för. De har ett ledarskap och medarbetare som tillåter misstag, de bejakar mångfald och uppmanar att pröva. Kommunerna gör nu digitalisering på riktigt och flera vill vara längst fram, säger Jörgen Westergren, PwC Sverige”

Offentlig sektor har utvecklats enormt det senaste året och att digitalisering av offentlig sektor gått från att vara en teknikfråga till att lösa viktiga samhällsproblem.
 

Årets jury

Jörgen Westergren, director på PwC Sverige, liksom Åsa Zetterberg, Sveriges Kommuner och Landsting, professor Bo Dahlbom, Göteborgs universitet, David Mothander, förbundsdirektör, IT & Telekomföretagen, Ann-Mari Fineman, enhetschef Vinnova, Therese Kristensson, ämnessakkunnig eFörvaltning Finansdepartementet och Haron Zafar, kommunikationsansvarig Kvalitetsmässan.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Jörgen Westergren

Jörgen Westergren

Head of IT Governance, PwC Sverige

Tel 0709-95 00 10

Följ oss i sociala medier