Trelleborgsmodellen - vägen framåt för kommunerna

Två kvinnor framför dator använder Trelleborgsmodellen

I Trelleborgs kommun har man infört ett digitaliseringsarbete som effektiviserar och frigör tid, mycket tack vare den digitala medarbetaren. Men vägen dit var lång och det största hindret var inte tekniken, utan människan.

Sveriges kommuner står inför stora välfärdsutmaningar de närmaste åren. Robotar och automatisering är viktiga delar för att finna en effektiv lösning. Men den viktigaste delen i digitaliseringen är människan, inte tekniken. Beviset för detta finns i Skåne. Där tog Trelleborg täten i utvecklingen av digitala tjänster och mjukvarurobotar (digitala medarbetare) inom socialtjänstområdet. Det avgörande arbetet gjordes inom förvaltningsledningen där man utmanade ineffektiva maktstrukturer. Mötet mellan medborgare och socialtjänst förbättrades och Trelleborgs kommun maxade värdet av varje skattekrona.

Trelleborgsmodellen sprids nu som en löpeld genom kommunsverige. Men många kommuner sätter sin tillit enbart till tekniken och ser den digitala medarbetaren som lösningen på allt från kompetensförsörjning till budgetunderskott.

– De kommuner som inte ser över sina arbetsprocesser och ignorerar förändringsarbetet lär bli besvikna. Den digitala medarbetaren gör inga underverk, det är människorna bakom som gör underverken. När den digitala medarbetaren programmeras för att göra exakt som kommunerna alltid har gjort, kommer man att få samma resultat som man alltid har fått. Och då har man ingen möjlighet att möta morgondagens nya utmaningar, säger Cecilia Lejon, rådgivare vid PwC och upphovsperson till Trelleborgsmodellen.

En lyckad digital transformation bygger till 80 procent på förändring av arbetsprocesser och metoder och till 20 procent på att tekniken fungerar. I Trelleborg arbetade man under tio år med att förändra mindset och utveckla effektiva metoder för medborgarmöten. Programmeringen av den digitala medarbetaren tog tre månader. Den digitala medarbetaren skapar inget eget värde, den förvaltar det värde vi som analoga medarbetare har utvecklat. Det är först när det sker en förändring i mötet mellan medborgaren och verksamheten som vi uppnår en riktig utveckling.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Se filmen: Uppsala kommun - en förändringsresa i digitaliseringens tecken

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier