17th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Insurance industry

2014-02-06

Försäkringsbranschen står inför utmaningen att utnyttja tillväxtpotentialen som skapats av en rikare global befolkning, samtidigt som ny teknologi, nya regleringar och snabbt förändrade kundförväntningar kan ställa till problem.
 

De flesta chefer gör planer för förändringar, men färre har hittills hunnit omsätta dem i handling. Brådskan beror givetvis på i vilken utsträckning kommande förändringar öppnar dörren för aggressiva konkurren från andra finansiella sektorer. Faktum är att 50 procent av de tillfrågade cheferna ser nya aktörer på marknaden som ett potentiellt hot, långt mer än i någon annan finanssektor.
 

Denna rapport sammanfattar de viktigaste resultaten i försäkringsbranschen och bygger på intervjuer med 74 vd:ar i 39 länder samt djupintervjuer med Mark Wilson, vd Aviva Group och Dinos Iordanou, vd Arch Capital Group Limited.

Kontakta oss

Lena Eidmann

Director

Tel 0709-29 33 29

Följ oss i sociala medier