18th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Insurance sector

2015-02-05

Företagsledare inom försäkringsbranschen 


Företagsledare inom försäkringsbranschen ser fler möjligheter (59 procent) än de gjorde för tre år sedan, men också fler hot (61 procent). Rör sig försäkringsbolag snabbt nog för att hålla jämna steg med förändringarna på marknaden?
 

En snabbt föränderlig marknad kräver en mer diversifierad arbetsstyrka med nya talanger. 80 procent av de tillfrågade letar efter ett mycket bredare spektrum av färdigheter än tidigare då man ser den begränsade tillgången på viktiga färdigheter som ett hot mot tillväxten.

Mångfald anses som ett viktigt sätt att förbättra företagets resultat, innovation och kundtillfredsställelse. Nästan tre fjärdedelar av företagsledarna har en strategi för att främja mångfald eller planerar att anta en strategi. Samtidigt har nästan 40 procent av företagsledarna inga planer på att söka upp talanger i olika geografiska områden, branscher och eller demografiska segment.
 

Om undersökningen

Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”18th Annual Global CEO Survey”, där PwC har intervjuat 1 322 företagsledare om sin syn på nuläge och framtida utmaningar.
 

Läs mer om rapporten:
CEO Survey 2015

Läs och ladda ner den globala rapporten:
18th Annual Global CEO Survey

Läs mer om branschrapporten för FS:
18th Annual global CEO Survey: Key talent findings in the Financial Services sector

Läs mer om den globala branschrapporten:
18th Annual Global CEO Survey - insurance

Kontakta oss

Morgan Sandström

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier