Penningtvättsdirektivet 4AMLD

Hög tid att förbereda nödvändiga ändringar - vi hjälper dig!


Det fjärde penningtvättsdirektivet (4AMLD) ska vara implementerat i Sverige den 26 juni 2017. I tillägg till det redan antagna direktivet har EU-kommissionen under juli 2016 föreslagit ytterligare skärpningar avseende bland annat starkare befogenheter för finanspolisen, motverkande av terrorismfinansieringsrisker kopplade till virtuella valutor och harmoniserade kontroller i relation till högrisktredjeländer.


Vi hjälper ditt företag med förberedelserna inför implementeringen av direktivet som innefattar bland annat:

  • En ny mer omfattande penningtvättslag
  • Starkare fokus och ökade krav på det riskbaserade förhållningssättet
  • Utökade krav på kundkännedom
  • Utvidgat tillämpningsområde – speltjänster, pantbanker, hyresförmedlare av lokaler och värdebolags uppräkningsverksamhet 
  • Ökad transparens genom bland annat centralt register för verkliga huvudmän
  • Sanktioner skärps
  • Effektivisering av myndighetssamverkan
  • Ökade krav på uppgifter som ska åtfölja medel

 

Har du frågor om penningtvättsdirektivet? Tveka inte att kontakta oss.

Kontakta oss

Malin Rössel

Head of Treasury Solutions, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 70

Följ oss i sociala medier