Penningtvättsdirektivet 4AMLD

Hög tid att förbereda nödvändiga ändringar - vi hjälper dig!


Det fjärde penningtvättsdirektivet (4AMLD) ska vara implementerat i Sverige den 26 juni 2017. I tillägg till det redan antagna direktivet har EU-kommissionen under juli 2016 föreslagit ytterligare skärpningar avseende bland annat starkare befogenheter för finanspolisen, motverkande av terrorismfinansieringsrisker kopplade till virtuella valutor och harmoniserade kontroller i relation till högrisktredjeländer.


Vi hjälper ditt företag med förberedelserna inför implementeringen av direktivet som innefattar bland annat:

  • En ny mer omfattande penningtvättslag
  • Starkare fokus och ökade krav på det riskbaserade förhållningssättet
  • Utökade krav på kundkännedom
  • Utvidgat tillämpningsområde – speltjänster, pantbanker, hyresförmedlare av lokaler och värdebolags uppräkningsverksamhet 
  • Ökad transparens genom bland annat centralt register för verkliga huvudmän
  • Sanktioner skärps
  • Effektivisering av myndighetssamverkan
  • Ökade krav på uppgifter som ska åtfölja medel

 

Har du frågor om penningtvättsdirektivet? Tveka inte att kontakta oss.

Kontakta oss

Malin Rössel

Malin Rössel

Head of Treasury Solutions, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 70

Följ oss i sociala medier