Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Hoten som håller försäkringsledarna vakna om natten

2017-07-14

trafikerad strandpromenad i solnedgång


Självkörande bilar och "smarta hem" kan minska möjligheterna till höga premier. Och robotlösningar ersätter personal. Läs om försäkringsbranschens tio i topp-hot.
 

Nya tjänster som robotrådgivare, uppsagd personal på grund av investeringar i nya moderna lösningar och en allomfattande oro blandad med innovationsluft präglar försäkringsbranschen. Det visar den svenska rapporten "Insurance Banana Skins 2017". Men vilka strategiska beslut ska fattas för att säkerställa den egna verksamheten för framtiden?

 

Från kundkontakt till digitalt kundmöte

Traditionellt sett har försäkringsbolagen inte lika tät kundkontakt som bankerna (bortsett från blanketter som ska fyllas i) men nu har arbetet med digitala kundmöten tagit fart på allvar.
 

Robotlösningar är trenden i de flesta stora svenska försäkringsbolag. Utvecklingen har gått så långt att bolag har sagt upp personal till följd av robotlösningar.
 

– Den digitala utvecklingen är liksom globalt även stark i Sverige och långsiktiga effektiviseringslösningar ökar kvalitén på tjänsterna, säger Morgan Sandström, försäkringsledare på PwC Sverige.

Den digitala utvecklingen är liksom globalt även stark i Sverige och långsiktiga effektiviseringslösningar ökar kvalitén på tjänsterna

Morgan Sandström, försäkringsledare på PwC Sverige


Men trots det vållar tekniken oro inom sektorn. Frågan kvarstår, är man beredd att uppge den typen av, ofta känslig, information för att få en reducerad premie?

 

Vad händer då robotar tar över en traditionell bransch?

Precis som många andra strukturellt mogna branscher står försäkringsbranschen inför ett antal utmaningar som till stor del är knutna till den tekniska utvecklingen. Det är ett skifte som kan skönjas genom hela sektorn. 

 

Många aktörer inom branschen kämpar mot pressade avgifter och ett krav på ökad transparens på grund av regelverk som bidrar till allt hårdare konkurrens. Och det gäller att ha en framtidssäkrad lösning som ökar möjligheten att ta till sig ny teknologi för att överleva.

– Sektorn har blivit varse om skiftet som påverkar affärsmodellerna och måste ta nya taktiska och strategiska beslut för att säkerställa den egna verksamheten för framtiden, säger Sandström.

Att ha ett förändringsbart system är viktigt med tanke på utvecklingen i branschen och förmåga till anpassning är ett grundfundament för bolag som vill vara konkurrenskraftiga inom försäkringssektorn.

Försäkringsbranschens tio i topp-hot

I rapporten "Insurance Banana Skins 2017" ser man en oro växa fram kring hur man ska hantera ny teknik liksom utmaningar som är starkt förknippade med ökade regleringar och makroekonomi (låg ränta).

Även om den globala oron för konjunkturen och låga räntor inte längre toppar listan över riskfaktorer som de så länge gjort, så ligger dessa hot fortfarande kvar bland tio i topp-hoten inom branschen.
 

Om rapporten "Insurance Banana Skins 2017":

Den globala rapporten ”Insurance Banana Skins 2017” undersöker riskerna inom försäkringsbranschen och inkluderar insikter från över 836 respondenter i 52 länder. I Sverige intervjuades elva respondenter. Riskindexet togs fram av CSFI Survey (Centre for the Study of Financial Innovation) i samarbete med PwC. CSFI är en ideell organisation och tankesmedja etablerad år 1993. Organisationen har ingen ideologisk ståndpunkt.

Ladda ner "Insurance Banana Skins 2017"

Fyll i din e-postadress för att ta del av rapporten.

Ladda ner "Nordic FinTech survey 2017"

Fyll i din e-postadress för att ta del av rapporten.

Ladda ner "Nordic FinTech survey 2017"

Fyll i din e-postadress för att ta del av rapporten.

Ladda ner "Nordic FinTech survey 2017"

Fyll i din e-postadress för att ta del av rapporten.

Här är de största hoten inom försäkringsbranschen:

  1. Change management
  2. Cyberhot
  3. Teknik
  4. Ränteläget
  5. Avkastning på investeringar
  6. Regleringar
  7. Makroekonomi
  8. Konkurrens
  9. Kompetent arbetskraft
  10. Garanterade produkter

Kontakta oss

Morgan Sandström

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier