Allt tuffare klimat i en svårnavigerad försäkringsbransch

2017-11-23

Åsa Robertson och Erica Ulfgrim, PwC.


På höstens Försäkringsforum 2017 var regelverk, tjänstepensionsområdet och en internationell utblick över utmaningarna med IDD hos försäkringsbolag på agendan.

Det var en fullsatt sal då PwC bjöd in alla som arbetar inom försäkringsbranschen till höstens Försäkringsforum. 

Seminariet har blivit något av en mötesplats för intressenter och branschledare där man tar upp aktuella frågeställningar, utbyter erfarenheter liksom träffar kollegor.

"Försäkringsbranschen har sällan varit så svårnavigerad som den är nu. Några tuffa utmaningar är skärpta kapitalkrav, regelförändringar, prispress och ökad konkurrens"

Morgan Sandström, försäkringsledare PwC Sverige

Uppstramade krav och ökad kundkännedom

Bland branschspecialisterna var:

Johan Lindfors, regelverksspecialist, och Jan Åke Persson, aktuarie och försäkringsspecialist, som talade om regelverksutvecklingen på tjänstepensionsområdet och Finansinspektionens krav på ny kapitalkravsreglering.

Åsa Robertson, auktoriserad revisor, och Erica Ulfgrim, redovisningsspecialist och auktoriserad revisor, som diskuterade redovisningsförändringar inom bokslutet och IFRS17.

Ann Lundberg Wickman, jurist, och Eva Boman, jurist, som gav en internationell utblick över utmaningarna med IDD hos försäkringsbolag i Europa. Hur direktivet reglerar yrkesmässig verksamhet.

– IDD syftar till att öka graden av konsumentskydd och skapa en sund konkurrens. IDD innehåller uppstramade krav kring bland annat kundkännedom, ersättningar, intressekonflikter och ökade kompetenskrav, säger Ann Lundberg Wickman. 

Theresa Rix och Lennart Staberg, skattespecialister inom försäkringssektorn, diskuterade nya skatteregler för företagssektorn och att tillämpa de nya reglerna i praktiken i samband med skatteberäkningar och deklarationsupprättande.

Viktor Lindroth diskuterade Solvens ll och verksamhetsrapporteringen SCFR benchmark.

Försäkringsledare Morgan Sandström på PwC bjöd på god stämning och kunskap då han öppnade och avslutade seminariet. 

Morgan Sandström, PwC.
Åsa Robertson och Erica Ulfgrim, PwC.

Kontakta oss

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier