Insurance

Försäkring

Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en trygg och kompetent partner inom försäkringsbranschen

Med utmaningar som skärpta kapitalkrav, väsentliga regelverksförändringar, prispress och hårdare konkurrens om marknadsandelar och kompetent personal krävs en trygg och pålitlig partner för att bli framgångsrik inom försäkringsbranschen.

Sveriges främsta specialister inom försäkringsbranschen som partner

PwC Sverige har hög kompetens inom försäkring och är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare och 130 kontor runt om i landet. Vår erfarenhet och unika branschkunskap hjälper oss att skapa värde för dig.

Vi arbetar med många av Sveriges ledande skade- och livförsäkringsbolag och har även stor erfarenhet av återförsäkringsbolag, understödsföreningar och captivebolag. Tack vare gedigen kunskap om branschen i kombination med teknisk expertis kan våra välmeriterade konsulter och revisorer ge dig just den hjälp du behöver.

Aktuella utmaningar där vi kan hjälpa försäkringsbolag

Det här händer på försäkringsmarknaden

I en världsomfattande undersökning som PwC genomfört tillsammans med organisationen ”Centre for the Study of Financial Innovation” (CSFI) redogörs och rangordnas de största riskerna som diskuteras i styrelserummen hos försäkringsbranschen.
För att läsa mer om denna undersökning se ”Insurance Banana Skins".

Regelförändringar inom försäkringsbranschen

Det absolut största hotet branschen ser är vågen av regelförändringar som sköljer över försäkringsbranschen. Sedan 2011 gäller en ny försäkringsrörelselag. I EU förhandlas om nya regler för försäkringsförmedling som också träffar försäkringsföretagen.

MiFID:s regelverk påverkar den verksamhet som arbetar brett med finansiell rådgivning. Även regelverk som exempelvis FATCA får större inverkan på verksamheten än vad många försäkringsbolag först uppskattade. Nationellt finns flera aktuella utredningar och frågeställningar som kommer att påverka försäkringsföretagens verksamhetsvillkor, bland annat flytträtt av försäkringssparande, provisionsförbud, tjänstepensionsregler och konsumentskydd vid finansiell rådgivning.

Störst påverkan kommer det nya solvensregelverket, Solvens II, att få genom att i grunden reformera hela solvenssystemet. Reglerna påverkar allt i verksamheten från riskbedömning, prissättning, organisation och intern kontroll till ökade krav på tekniska systemlösningar och kompetens om nya tekniska beräkningssätt. I stort sätt hela branschen håller för närvarande på med att anpassa sin verksamhet till de nya solvenskraven.  

Inom en överskådlig framtid kommer även en ny uppdaterad IFRS 4 vilken kommer att påverka den finansiella rapporteringen radikalt med genomgripande förändringar avseende redovisning av försäkringskontrakt.

Demografiska förändringar påverkar livbolagen

Livbolagen står inför utmaningar både genom demografiska förändringar i form av längre livslängd och ökade sparbehov samt svårigheter med lågränteläget och att förutspå avkastning och risk på de finansiella marknaderna. Sakbolagen har drabbats av flertalet extraordinära och naturkatastrofer och terroristattentat de senaste åren och står inför utmaningarna att identifiera och prissätta risker i en ökat föränderlig miljö.

Kontakta oss

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Karin Hjalmers

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 52

Följ oss i sociala medier