Vilka risker hotar försäkringsbranschen 2019?

storstad sedd ovanifrån

I rapporten "Insurance Banana Skins 2019" identifieras de risker försäkringsbranschen upplever och hur branschen själv tror att framtidens spelplan ser ut. Är den snabba teknologiska utvecklingen det största hotet och hur väl förberedd är branschen på att bemöta ökade klimatförändringar?

Teknologi hotar branschen på fler än ett sätt...

Överlag finns en växande oro för fler risker och hur branschen klarar av att hantera dem. Försäkringsbranschen står inför många komplexa teknologiska och strukturella utmaningar. Teknologi toppar listan som den största risken för försäkringsbranschen och flera andra risker kopplade till teknologi och digitalisering förekommer på topp tio-listan. Till exempel finns en stor oro över branschens förmåga att hantera cyberhot, ökad digitalisering, ny tech-fokuserad konkurrens och därtill att kunna attrahera rätt kompetens för att möta dessa utmaningar.

"Vi ser en stor press hos våra kunder att anpassa sig till den förändring som ny teknologi innebär. Men vi ser även fantastiska exempel på hur utvecklingen inneburit konkurrensfördelar. Till exempel används big data för att öka relevansen i produktutbudet mot slutkonsument."

Morgan Sandström, ansvarig Insurance, PwC Sverige

Komplexa regelverk och extremt väder - nya hot kräver brådskande åtgärder

Nya och komplexa regelverk anses ha blivit ett större hot det senaste året, till stor del på grund av IFRS 17 och ökade krav på bättre konsumentskydd. Den ökade förekomsten av extremt väder och naturkatastrofer är ytterligare ett brådskande hot att förhålla sig till för försäkringsbranschen. Klimatförändringar syntes senast på risklistan 2007 men ligger i år så högt som på plats sex.

Nästa kluster av risker, investeringsresultat, makro-ekonomi och räntenivåer visar ingen större förändring men svaren indikerar en osäkerhet kring var den globala ekonomin är på väg.

Om Insurance Banana Skins

"Insurance Banana Skins" är en global undersökning i samarbete mellan PwC och CSFI (Centre for the study of financial innovation) som identifierar branschens egna uppfattning kring vilka risker som hotar försäkringsbranschen. Rapporten genomfördes under våren 2019 och baseras på svar från 927 svarande från 53 länder. Undersökningen är uppdelad i tre delar där svaranden i första delen i egna ord beskriver de utmaningar de ser i sektorn de kommande 2-3 åren. I den andra delen får de ranka vilka risker de ser som de största och i den tredje får de uppskatta hur pass väl förberedd branschen är på att bemöta riskerna.
 

Försäkringsbranschens risker 2019 - tio i topp

  1. Teknologi

  2. Cyberhot

  3. Förändringsledarskap

  4. Regelverk

  5. Investment performance

  6. Klimatförändringar

  7. Ny konkurrens

  8. Kompetensbrist

  9. Makroekonomi

  10. Räntenivåer

Kontakta oss

Morgan Sandström

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier