Vilka risker hotar försäkringsbranschen 2021?

storstad sedd ovanifrån

I rapporten "Insurance Banana Skins 2021" identifieras de risker försäkringsbranschen upplever och hur branschen själv tror att framtidens spelplan ser ut. Undersökningen som genomförs för åttonde gången pekar bland annat på hotet från teknikdriven kriminell verksamhet, olika utmaningar kopplade till klimatförändringar, rekordlåga räntor som pressar lönsamheten och till affärsmodellen som sådan.

Effekterna av pandemin 

Försäkringsbranschen har ägnat stor kraft åt att hantera effekterna av pandemin som har orsakat verksamhetsstörningar och avbrott, med konsekvensen enorma mängder skadeståndsutbetalningar. Det har också förekommit klagomål i ärenden gällande täckningsfrågor, vilket har lett till rättstvister. Alla de här frågorna kommenteras av respondenterna i undersökningen. Trots detta uppges ändå den sammantagna risken vad gäller företagets anseende (corporate reputation) ha hållit sig ganska konstant under det senaste året. 

Ökande cyberhot

Brottslighet, speciellt cyberbrott, toppar listan för första gången sedan undersökningen startade. Den har legat högt under ett antal år, har ökat i samband med alltmer digitalt distansarbete och allt fler och framgångsrika cyberintrång gör att frågan har hamnat högt på agendan. Försäkringsbolagen påverkas också av försäkringsprodukter som ska täcka kundernas skador vid en cyberattack eller orsakas av så kallade ransomware (utpressningsprogram).
 

Försäkringsbranschens risker 2021 – tio i topp

(2019 inom parentes)

  1. Cyberhot (2)
  2. Regelverk (4)
  3. Teknik (1)
  4. Klimatförändringar (6)
  5. Räntenivåer (10)
  6. Kompetensbrist (8)
  7. Förändringsledning (3)
  8. Konkurrens (7)
  9. Investment performance (5)
  10. Makroekonomi (9)

Klimatförändringar och ökade rapporteringskrav

Detta är den snabbast ökande risken i den här undersökningen och hamnar för första gången bland topp fem. Det är påtagligt att risken nu upplevs som mycket mer nära i tid och att effekterna redan kan kännas av. Att hela världen har fokus på klimatförändring som en del av den bredare ESG-agendan leder till förändringar för de flesta försäkringsbolagen. Rapporteringskraven ökar när regeringar och myndigheter fortsätter att pressa företag att bättre beskriva och förklara hur de beräknar och hanterar klimatrisker. 

Slut med rekordlåga räntor?

När världen börjar återhämta sig från covid-19, kommer effekterna på olika länders ekonomi att vara avgörande för att förstå hur snabb återhämtningen blir och hur den kommer att se ut. Det fanns en tydlig syn på att ränterisken är högre för branschen än den var tidigare, men här finns en skillnad mellan livförsäkringsbolag och andra. Livförsäkringsbolag tittar mer på de potentiella fördelarna med högre avkastning, medan skadeförsäkringsbolag och återförsäkringsbolag är mer oroade över inflationseffekter som kan leda till ränteförändringar.
 

"Cyberangreppen kommer från alla håll, genom olika metoder och drabbar i princip alla branscher. Försäkringsbolagen påverkas och risken för cyberbrott är den risk som nu för toppar listan i undersökningen."

Morgan Sandström, ansvarig Insurance, PwC Sverige

Om Insurance Banana Skins

"Insurance Banana Skins" är en global undersökning i samarbete mellan PwC och CSFI (Centre for the study of financial innovation) som identifierar branschens egna uppfattning kring vilka risker som hotar försäkringsbranschen. Rapporten genomförs för åttonde gången under den senare hälften av 2021 och baseras på svar från 600 respondenter i 47 länder. Undersökningen är uppdelad i tre delar där svaranden i första delen i egna ord beskriver de utmaningar som de ser i sektorn de kommande två till tre åren. I den andra delen får de ranka vilka risker de ser som de största och i den tredje får de uppskatta hur pass väl förberedd branschen är på att bemöta riskerna.
 

Kontakta oss

Morgan Sandström

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier