På gång i försäkringsbranschen - från regelverk och redovisning till cyber och hållbarhet

Morgan Sandström, PwC, på Försäkringsforum 2019

För 20:e gången arrangerade PwC Försäkringsforum, en återkommande mötesplats för våra kunder där vi tar upp aktuella frågeställningar och utbyter erfarenheter. Forumet är till för dig som arbetar inom försäkringsbranschen och är intresserad av att veta mer om regelverksförändringar samt andra relevanta nyheter inom branschen. Nästa Försäkringsforum hålls den 28 november.

Under vårens försäkringsforum delade PwC:s experter med sig av

  • senaste nytt kring regelverket IFRS 17

  • aktuella redovisningsförändringar som påverkar försäkringsbranschen

  • EU:s nya paket rörande hållbara finanser och hur det påverkar verksamheter

  • en statusuppdatering kring det kommande regelverket för tjänstepensionsföretag

  • hur man hanterar cyberrisker inom försäkringsbranschen.

Vad har hänt kring IFRS 17?

I ett fullsatt auditorium inleddes förmiddagen av Alexander Dollhopf, IFRS 17-ansvarig på PwC, som berättade om senaste nytt kring regelverket IFRS 17. Det senaste halvåret har det hänt en del, IASB gav ut sin standard och man har gjort två omfattande case studies där man kom fram till att det finns en del problemställningar som man nu försöker lösa. Vissa ändringar måste göras, men framför allt behöver man mer tid för att implementera regelverket. Ett antal ändringar kommer nu genomföras och implementationen har förlängts med ett år.

Viktor Lindroth och Angelica Berg, PwC

Viktor Lindroth och Angelica Berg.

Hur påverkas försäkringsbranschen av Sustainable finance?

Angelica Berg, hållbarhetsspecialist, och Viktor Lindroth, partner inom Financial Services Risk & Regulation, berättade om EU:s nya paket rörande hållbara finanser och hur det påverkar verksamheter. EU är fast beslutna över att klara Parisavtalet och har därför bedömt att hållbara investeringar måste öka. I år kommer ett antal förordningar som ska möta det. Regelverket är relevant för försäkringsbranschen och det är två olika discipliner som möts. Risk och regelverk möter hållbarhet och det ställer högre krav på alla som arbetar med det.

"En utmaning med sustainable finance och den regelverksimplementationen är att olika discipliner ska mötas, då hållbarhet måste integreras med andra funktioner. Det ställer nya krav på kompetensen."

Angelica Berg, sustainability, PwC

Cyberrisker inom försäkringsbranschen

Förmiddagen avrundades med Per Arne Molin, partner inom cyber security, och Carl Thorn, specialist inom cyberrisk, som gav tips om hur man hanterar cyberrisker inom försäkringsbranschen som just nu genomgår ett digital transformationsresa. Man kopplar upp sig mot molnet och de IT-system som tidigare varit interna stöd exponeras nu direkt mot kunden. Data blir en allt viktigare tillgång och med allt det växer riskerna. Det är inte fråga om något händer utan när, och därför måste man ha en robust incident- och riskhantering. Riskbilden förändras väldigt snabbt och arbetet behöver utvärderas kontinuerligt.

Alexander Eriksson, aktuarie, tog sedan vid för att prata om cyber security ur ett försäkringsperspektiv. Att sälja försäkringar mot dessa risker är i dag en liten marknad i Europa men växer snabbt då många nya aktörer dyker upp och traditionella försäkringsbolag samarbetar allt mer med nischade insurtech-bolag. Produkterna som säljs i de här försäkringarna kan vara avbrottsförsäkring, dataåtervinning men även försäkring mot utpressning (till exempel att någon krypterar ens data och kräver lösensumma för att sedan avkryptera den).

De utmaningar vi ser när försäkringsbolagen ger sig in på denna nya marknad är att kunna göra rätt riskbedömning. Ofta saknas expertisen man behöver för att förstå vilka kostnader och risker olika cyber-försäkringar innebär. Även försäkringsvillkoren är viktiga då försäkringsbolagen ofta indirekt är med på marknaden. Det behöver inte bara vara så att man medvetet vill in på denna marknad då försäkringsbolagen ofta hamnar indirekt på marknaden. Till exempel kan det finnas cyberrisker i ditt hem som ingår i hemförsäkringen. Här behöver man jobba med expertis på området för att kunna göra rätt riskbedömning.

Dessutom fick besökarna en genomgång av Erik Ydremark, auktoriserad revisor på PwC, som pratade om aktuella redovisningsförändringar som påverkar försäkringsbranschen.

Johan Lindfors, regelverkspecialist, gav även en statusuppdatering kring det kommande regelverket för tjänstepensionsföretag. Nästa Försäkringsforum hålls i höst. Vi ses då!

Kontakta oss

Morgan Sandström

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier