Untying the knot: Sharpening strategies for regulatory change

2014-05-26

Förändringar av regelverken kommer att vara en realitet inom överskådlig framtid och det kommer att orsaka verksamhetsstörningar och ändra förutsättningarna för tidigare fastslagna strategier. Jämförbara erfarenheter inom banksektorn visar hur utdragen processen kan vara.
 

Det bästa sättet att ta sig genom förändringarna är enligt rapporten att skapa ett globalt regelverksteam med en stark verkställande ledning. Detta är en metod som redan har visat sig vara bra inom många globala banker. Regelverksteamet kan se förbi företagets grundläggande operativa compliance och fokusera på hur utvecklingen kommer att påverka strategin och strukturen i organisationen. De kan samarbeta med styrelsen, affärerna, compliance och andra team för att samordna en tydlig och sammanhållen koncerngemensam respons. Samtidigt kan de bedöma hur konkurrensen påverkas och se hur företaget kan kapitalisera på potentiella möjligheter.
 

I stället för att ta upp alla detaljer i de nya regelverken ser denna rapport på de krafter som driver förändringarna, vad de betyder för din verksamhet och hur du kan utveckla kapaciteten som behövs för att agera. Eftersom översynen sker globalt, snarare än bara för ett visst land eller region, så den här rapporten utformad för att vara relevant för försäkringsbolag i alla delar av världen.

Kontakta oss

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier