Hur ser ledare inom offentlig sektor på cybersäkerhet?

man i serverhall

90 procent är oroade för hur de ska tackla hotet

91 procent av ledarna inom offentlig sektor är oroade för cybersäkerheten. Dessutom är hela 90 procent oroade för hur de ska vidta åtgärder för att tackla hotet. Det visar årets rapport "CEO Survey: Government & Public sector leaders”

Rapporten är högintressant och tydliggör att cybersäkerhet raskt kommit högt upp på agendan för många ledare.

Anders Christensson, ansvarig Statlig sektor, PwC Sverige

– Från att tidigare ha varit något man låtit någon på IT-avdelningen ansvara för, finns frågan nu på agendan hos många styrelser och i många ledningsgrupper, fortsätter Christensson.
Det som kanske är mest påfallande är hur osäkra många är på hur man ska förbereda och skydda sin organisation. Det gäller inte minst hot som riktas mot myndigheter och kommuner, vars funktioner i många fall är samhällsviktiga.

Intrångstest avslöjar brister och höjer beredskapen

PwC genomför årligen flera auktoriserade intrångstester vars syfte är att testa cybersäkerheten i olika organisationer - även hos kommuner, landsting och statliga myndigheter. Testerna går normalt ut på att ta sig igenom brandväggar som kräver särskild behörighet men även andra säkerhetstester kan göras. Resultaten är ofta att man kommer innanför brandväggen och kommer åt många informationskällor eller upptäcker handhavandefel hos anställda som inte alltid tänker sig för.

Dessutom upptäcks intrång ofta sent – ibland så sent som åtta till tolv timmar efteråt – vilket gör att det är svårt att vidta åtgärder under pågående attacker.

Cyberhot kan få allvarliga följder

Den senaste månadens cyberincidenter, som utpressningsviruset Wannacry och hackerattacken i franska presidentvalet, har åskådliggjort att cyberhot kan få allvarliga följder.

Mats Kellqvist, PwC Cyber Security

Om ett år har vi val i Sverige och de påverkansoperationer som bekräftats i andra länder kan även hända oss.

Andra slutsatser från ”CEO Survey: Government & Public sector leaders”

  • 91 procent av ledarna är oroade för cybersäkerhet.
  • 77 procent är bekymrade över tillgång på nyckelkompetens.
  • 58 procent ser protektionism och nationalism som ett hot mot samarbete på den globala arenan.
  • En majoritet av ledarna inom offentlig sektor anser att globaliseringen inte bidragit till att motverka klimatförändringar eller att minska klyftan mellan fattiga och rika.

Om undersökningen

PwC frågade 1 379 företagsledare i 79 länder om deras syn på ekonomi, möjligheter och utmaningar samt strategiskt viktiga förutsättningar inom det globala näringslivet.
 

Kontakta oss

Anders Christensson

Anders Christensson

Branschansvarig Statsförvaltning, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 39

Mats Kellqvist

Mats Kellqvist

Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0767-65 57 78

Följ oss i sociala medier