Effekter av telemonitorering vid behandling av sömnrelaterad andningsstörning

2016-03-04

kvinnlig och manlig läkare

Antalet patienter som får diagnosen sömnrelaterad andningsstörning ökar kraftigt i hela Europa. Det innebär stora utmaningar för sömnkliniker som måste ta emot allt fler nya patienter och samtidigt behandla de befintliga.
 

Den vanligaste formen av sömnrelaterad andningsstörning är obstruktiv söm­napné, som därför står i fokus i den här rapporten. Obstruktiv sömnapné (OSA) orsakar dagtrötthet, långsamma reflexer och koncentrationssvårigheter. Diabetes, högt blodtryck, hjärtsjukdo­mar, stroke och viktökning är vanliga långtidseffekter av obehandlad OSA.
 

Vad är OSA?

Obstruktiv sömnapné innebär att luftflödet blockeras eller försämras i mer än tio sekunder åt gången på grund av de avslappnade halsmusklerna. Svårig­hetsgraden mäts vanligtvis med Ap­nea-Hypopnea Index (AHI) som anger antalet apnéer och/eller hypopnéer per timmes sömn (eller per studieperiod.
 

Införande av telemonitorering

I Finland började de första klinikerna med telemonitorering 2013 och många kliniker i Storbritannien står nu i begrepp att införa telemonitorering i patientens vårdväg.

De finska klinikerna behövde öka patientgenomströmningen för att kunna hålla sig inom sin begränsade budget. Klinikerna utarbetade en metod för att ersätta besök på kliniken med telemonitorering och telefonkontakt. Resultatet blev upp till 100 procent ökad kapacitet att behandla nya patienter.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier