Med er. Hela vägen.

Rådgivning inom ESG och hållbarhetsfrågor

Vad är ESG?

ESG står för Environmental (miljö), Social (socialt ansvar) samt Governance (bolagsstyrning). Inom begreppet ryms alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället.

Under "E" finns till exempel frågor som rör klimatförändringar, Net Zero, grön el, utsläppspolicyer etc.

"S" innefattar frågor kring socialt ansvar. Här ingår områden som jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och jämlikhet.

"G" behandlar ämnen inom bolagsstyrning som hållbarhetsredovisning, due diligence, affärsmodeller, strategier, transformationer, regelverksefterlevnad och visselblåsarsystem.

kvinna kör pojke i skottkärra

Är du redo att skapa värde med CSRD?

Direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) har nu lanserats och blir en viktig del i arbetet med att höja kvaliteten på hållbarhetsrapporteringen till samma nivå som den finansiella rapporteringen.
Mer om CSRD

Kollegor diskuterar CSRD-direktivet

CSRD – en fördjupningsserie kring årets viktigaste hållbarhetsregelverk

Del 1 den 15 februari: CSRD i ett bredare perspektiv

Välkommen till CSRD Live den 15 februari med temat CSRD i ett bredare perspektiv. Sändningen riktar sig främst till dig som är senior beslutsfattare och önskar förstå det kommande hållbarhetsregelverket CSRD:s betydelse för ditt bolag i ett bredare perspektiv.

I denna sändning möter du PwC:s CSRD-specialister Angelica Berg, Isabelle Hammarström, och Johanna Milne. Tillsammans reder de ut frågor kring som: Vad är CSRD och vilka bolag berörs av regelverket? Vad innebär CSRD i ett bredare perspektiv utöver de regelrätta lagkraven? Värdet att ta fram datapunkterna – hur du kan jobba vidare med ESG-datan. Hur du arbetar med CSRD på bästa sätt.
Anmäl dig här

Seminarieserie med PwC, WWF och Styrelseakademien

Seminarieserie: Så går du från ord till handling med hållbarhetsarbetet i din styrelse

PwC, Styrelseakademien och WWF anordnar en seminarieserie där du får möta ESG-specialister och hållbarhetsprofiler som delar med sig av sin kunskap och ger dig konkreta tips kring till exempel biologisk mångfald, Science Based Targets, CSRD-direktivet och Net Zero.

Varje seminarium riktar sig mot en specifik målgrupp men du kan självklart välja att närvara vid flera seminarier. Du är välkommen att följa seminarierna digitalt via länk. Det första tillfället kommer att handla om "Finansbranschen och hållbarhetsarbetet" den 9 mars.

Se seminariet här

Seminarieserie med PwC, WWF och Styrelseakademien

Våra ESG-tjänster

E - i ESG

Klimatförändringarna påverkar hela vårt samhälle. Alla måste agera för att möta hoten som klimatförändringarna medför.  

Vi hjälper dig med:

S - i ESG

En viktig del av ESG-arbetet är det sociala perspektivet, alltså frågor kring jämställdhet, inkludering och mångfald.  

Vi hjälper dig med:

S - i ESG

Dina kunder, allmänheten och stakeholders måste kunna lita på att du är tydlig och transparent i ditt ESG-arbete.  

Vi hjälper dig med:

Reporting & Assurance

Hållbarhetsrapportering utgör grunden för din trovärdighet

Hur arbetar du med ESG-frågorna? Är du tydlig och transparent gentemot dina medarbetare, kunder och allmänheten? Har du koll på CSRD? Med en gedigen process kring hållbarhetsrapporteringen säkerställer du trovärdighet i ditt ESG-arbete. Stora företag måste upprätta en hållbarhetsrapport som en del av årsredovisningsdokumentet eller som ett separat dokument som avges samtidigt med årsredovisningen. Men även mindre företag mår bra av att hållbarhetsrapportera.

Värdera ditt hållbarhetsarbete
 

hållbarhetsrapportering - dokument

Vad händer inom ESG-rapporteringen? Läs våra nyhetsbrev!

Nyhetsbrev om ESG-rapportering

 

Sustainable Finance

Hållbarhet är finansvärldens nya hårdvaluta

ESG-frågorna blir allt viktigare inom finans- och försäkringsbranschen. Nya regelverk, kraven från dina kunder och omvärldens förväntningar transformerar hela finansbranschen. Möt framtidens utmaningar inom Sustainable Finance med oss.

Sustainable Finance

kvinnor och män diskuterar sustainable finance
Anna Olls Eén, PwC

Anna hjälper dig med hållbara finanser

Anna Olls Eén hjälper företag att hantera utmaningarna och möjligheterna med ESG. Anna arbetar framför allt med frågor kring styrning, riskhantering och regelefterlevnad kopplat till ESG.

Kontakta Anna
 

Klimatförändringar

Klimatförändra dig i dag

Vad kan du göra för att bromsa den globala uppvärmningen? Hur ska du gå tillväga? Vi hjälper dig med frågor kring TCFD, Net Zero, utsläppshandel, hållbarhetsrapporteringen och arbetet med Agenda 2030.

Klimatförändringar
 

klimatförändringar - skog
Johan Jacobsson, PwC

Johan hjälper dig med strategierna kring klimatfrågorna

Johan Jacobsson driver projekt inom ESG, främst inom miljö- och energiområdet samt hur det påverkar företagande i olika sektorer. Här ingår EU ETS (handel med utsläppsrätter), HBL (hållbara bränslen- lagstiftningen) och andra styrmedel för miljöfrågor.

Kontakta Johan

Ansvarsfulla investeringar

Investera i framtiden

I dag ser vi hur företag och organisationer vill bidra till en bättre miljö och mer anständiga sociala villkor. Inom till exempel private equity-sektorn (PE) arbetar allt fler riskkapitalbolag för att öka värdet i sina portföljbolag och för sina investerare. Hur? genom att ta ESG-frågorna på allvar.

Ansvarsfulla investeringar
 

ansvarsfulla investeringar - vindkraftverk

ESG blir allt viktigare inom riskkapitalbranschen

Alltfler Private Equity-bolag avböjer investeringsmöjligheter på grund av brister inom ESG-området. Samtidigt återstår fortfarande mycket arbete när det gäller fokus på klimatrelaterade frågor och mångfald. 

ESG och Due Diligence
 

klimatförändringar - skog
Josefina Sandman, PwC

Josefina vet hur du skapar värde med transformationsstrategier

Josefina Sandman är ESG-rådgivaren som med tydlig projektledning hjälper dig med dina transformationsstrategier.

Kontakta Josefina
 

Lär känna några av våra hållbarhetsexperter

Hanne Setane, PwC

Hanne hjälper dig med dina transformationsprojekt

Hanne Setane har stor branschkunskap inom finansiell sektor och arbetar med projektledning och regulatoriskt drivna transformationer.

Kontakta Hanne
 

Isabelle Hammarström, PwC

Krångliga EU-regelverk? Lugn, Isabelle hjälper dig.

Isabelle Hammarström är rådgivare med fokus på hållbarhetsrapportering och ESG-regelverk. Hon ingår även i FAR:s specialistgrupp för hållbarhet.

Kontakta Isabelle
 


 

Vill du veta hur PwC arbetar internt med ESG?

Vi på PwC hjälper företag, organisationer och myndigheter att arbeta med hållbarhet utifrån tre perspektiv: socialt, miljömässigt och ekonomiskt.  Och vi lever även som vi lär. Vi tar ansvar för en hållbar utveckling genom att satsa på hållbara medarbetare och en verksamhet som sätter ESG i fokus.

PwC:s hållbarhetsarbete 

Interiör från Norrsken Foundation

Tillsammans med Norrsken hjälper vi nya entreprenörer

PwC samarbetar med Norrsken Foundation som stöttar entreprenörer inom teknik med inriktning mot social påverkan. Norrsken Foundation är ett av världens främsta nav inom Impact Entrepreneurship och dess medlemmar arbetar med tech för att göra världen till en bättre plats.

Norrsken 

 

Girls in Tech

Nu ska högstadietjejer i hela Norden bli inspirerade av tech

Girls in Tech är eventet som vill inspirera tjejer i högstadieåldern till att välja tekniska och naturvetenskapliga inriktningar i gymnasiet. Sedan 2017 har Girls in Tech ordnat föreläsningar med kända profiler inom tech och IT och arrangerar interaktiva workshops.

Girls in Tech 

 


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

David Ringmar

David Ringmar

Head of ESG Strategy & transformation, PwC Sverige

Tel 0702-06 31 69

Johan Jacobsson

Johan Jacobsson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 27

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide