Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

ESG: Så ska du arbeta med hållbarhet

#ageranu

#ageranu

Hållbarhet. Många pratar om det. Men det räcker inte att bara prata. Vi måste agera nu.

För att möta klimatförändringarna.
För att minska korruptionen.
För att utveckla sunda företag.
För att öka jämställdheten och mångfalden.

Vi på PwC har bestämt oss. Vi intensifierar nu arbetet för att göra företag och organisationer hållbara på riktigt.

Vi har bestämt oss. Har du? #ageranu

Du kan få hjälp med alla viktiga delar inom ditt hållbarhetsarbete som sustainable finance, klimatförändringar, hållbarhetsredovisningen, Agenda 2030 och medarbetarfrågor.

Sustainable Finance

Hållbarhet är finansvärldens nya hårdvaluta

ESG-frågorna blir allt viktigare inom finans-och försäkringsbranscherna. Nya regelverk, kraven från dina kunder och omvärldens förväntningar transformerar hela finansbranschen. Möt framtidens utmaningar inom Sustainable Finance med oss.

Läs mer om Sustainable Finance

kvinnor och män diskuterar sustainable finance
Anna Olls Eén, PwC

Anna Olls Eén hjälper dig med hållbara finanser

Anna hjälper företag att hantera utmaningarna och möjligheterna med ESG. Anna arbetar framför allt med frågor kring styrning, riskhantering och regulatorisk regelefterlevnad kopplat till ESG.

Kontakta Anna Olls Eén

Klimatförändringar

Klimatförändra dig i dag

Vad kan du göra för att bromsa den globala uppvärmningen? Hur ska du gå tillväga? Vi hjälper dig med frågor kring TCFD, Net Zero, utsläppshandel, hållbarhetsrapporteringen och arbetet med Agenda 2030.

Läs mer om klimatförändringar

klimatförändringar - skogsbrand
Johan Jacobsson, PwC

Johan hjälper dig med strategierna kring klimatfrågorna

Johan Jacobsson driver projekt inom ESG, främst inom miljö- och energiområdet samt hur det påverkar företagande i olika sektorer. Här ingår EU ETS (handel med utsläppsrätter), HBL (hållbara bränslen- lagstiftningen) och andra styrmedel för miljöfrågor.

Kontakta Johan Jacobsson

Ansvarsfulla investeringar

Att investera i hållbarhet är att investera i framtiden

I dag ser vi hur företag och organisationer fokuserar på att bidra till en bättre miljö, och mer anständiga sociala villkor. Inom till exempel private equity-sektorn (PE) arbetar allt fler riskkapitalbolag för att öka värdet i sina portföljbolag och för sina investerare. Hur? genom att ta ESG-frågorna på allvar.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar

kvinna och män diskuterar ansvarsfulla investeringar

Reporting & Assurance

Skapa förtroende och transparens med rätt hållbarhetsrapportering

Din marknadskommunikation är avgörande för hur finansiärer, kunder, och medarbetare uppfattar ditt företag. Kan omvärlden lita på din kommunikation?

Läs mer om hållbarhetsrapportering
 

Reporting & Assurance

Har du koll på alla delar inom ditt hållbarhetsarbete? 

PwC hjälper dig med ALLA delar inom ESG (Environmental, Social, Governance)

E

Klimatförändringarna påverkar hela vårt samhälle. Alla måste agera för att möta hoten som klimatförändringarna medför. Agenda 2030 syftar till att möta klimatförändringarna med målet att minska höjningen av den globala temperaturen till 1,5 grader. Vi hjälper dig att möta de nya regelverken inom:

 • TCFD
 • Sustainable Finance
 • Agenda 2030
 • Utsläppsrätter

S

En viktig del av företagens ESG-arbetet är det sociala perspektivet, alltså frågor kring jämställdhet, inkludering och mångfald. Företag och organisationer bör arbeta med dessa frågor som prioriterade punkter på agendor på styrelse- och ledningsnivå. Vi hjälper dig med:

 • Diskriminering-, jämställdhets- och mångfaldsprocesser
 • Framtidens HR-funktion
 • HR-frågor i samband med M&A
 • Upskilling

G

Dina kunder, allmänheten och stakeholders måste kunna lita på att du är  tydlig och transparent i ditt ESG-arbete. Hur håller du reda på att din organisation följer alla ESG-beslut? Hur arbetar du med penningtvätts-och korruptionsfrågor? PwC har svaren. Vi hjälper dig med:

 • Hållbarhetsredovisningen
 • Processer för internkontroll
 • Whistleblowing
 • Antipenningtvätt
 • Bestyrkandetjänster

Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare inom riskkapitalbranschen

Fler än hälften av Private Equity-bolagen har avböjt investeringsmöjligheter på grund av brister inom ESG-området. Samtidigt återstår fortfarande mycket arbete när det gäller fokus på klimatrelaterade frågor och mångfald. Det visar resultaten från PwC:s "Global Private Equity Responsible Investment Survey" där drygt 200 riskkapitalbolag har medverkat.

Skapa värde med ESG
 

Lär känna några av våra hållbarhetsexperter

Hanne Setane, PwC

Hanne hjälper dig med dina transformationsprojekt

Hanne Setane har stor branschkunskap inom finansiell sektor och arbetar med projektledning och regulatoriskt drivna transformationer.

Kontakta Hanne Setane

Karlin Juslin, PwC

Hållbarhetsrevision på gång? Karin hjälper dig!

Karin Juslin är senior hållbarhetsspecialist och hållbarhetsrevisor och skapar värde, transparens och förtroende för företag och organisationer genom effektiv rapportering.

Kontakta Karin Juslin

Isabelle Hammarström, PwC

Tycker du att EU:s regelverk är krångliga? Lugn, Isabelle hjälper dig.

Isabelle Hammarström är rådgivare med fokus på hållbarhetsrapportering och ESG-regelverk. Hon ingår även i FAR:s specialistgrupp för hållbarhet.

Kontakta Isabelle Hammarström
 

Vill du veta hur PwC arbetar med ESG?

Vi på PwC hjälper företag, organisationer och myndigheter att arbeta med hållbarhet utifrån tre perspektiv: socialt, miljömässigt och ekonomiskt.  Och vi lever även som vi lär. Vi tar ansvar för en hållbar utveckling genom att satsa på hållbara medarbetare och en verksamhet som sätter ESG i fokus. Här kan du ta del av våra hållbarhetsstrategier. 

 Läs mer om strategiarbetet

Interiör från Norrsken Foundation

Tillsammans med Norrsken hjälper vi nya entreprenörer

PwC samarbetar med Norrsken Foundation som stöttar entreprenörer inom teknik med inriktning mot social påverkan. Norrsken Foundation är ett av världens främsta nav inom Impact Entrepreneurship och dess medlemmar arbetar med tech för att göra världen till en bättre plats.

Läs mer här!
 

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

David Ringmar

David Ringmar

Head of Energy, Infrastructure & ESG Team-lead, Deals, PwC Sverige

Tel 0702-06 31 69

Hide