Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Enormt intresse för blockchain - brett genombrott runt hörnet?

2018-02-01

man med kavaj och ryggsäck, soligt med blockchain i sinnet och dess potential inom finansiell sektor

Nästa år firar blockkedjetekniken tio år. Ungefär lika länge har man diskuterat potentialen hos tekniken och hur den kommer att förändra våra liv. För det är precis vad den kommer att göra. 

Henrik Olsson arbetar på PwC och har de senaste åren varit rådgivare åt en stor mängd kunder inom olika branscher för att hjälpa dem med frågeställningar om hur den nya tekniken kan appliceras inom uppdragsgivarens arbetsområde.

Blockchain är fortfarande nytt för många och i det närmaste okänt för den breda allmänheten. Många vet inte vad det är för teknik eller vad den kan göra. Inte särskilt många har ens hört talas om blockchain, eller blockkedja på svenska. Men bland de mer insatta har blockkedjeteknik snart diskuterats i tio år.

Hur viktig är denna nya teknik?

– På PwC betraktar vi blockkedjeteknik som den potentiellt mest transformativa tekniska innovationen sedan uppkomsten av internet. Det betyder rejält stora utmaningar för våra kunder men innebär också stora möjligheter. Blockkedjetekniken kan på ett elegant sätt addera tillit och förtroende till transaktioner och affärer, säger Henrik Olsson.

Vad är blockkedjeteknik?

– Enkelt kan man säga att det är en databas för dokumentation av data som samtliga deltagare i ett nätverk har tillgång till, men där ingen enskild kan manipulera informationen eftersom alla i nätverket sitter på samma data. Varje transaktion måste verifieras och godkännas av ett antal datorer  i blockkedjans nätverk. Blockkedjan adderar transparens till transaktioner samtidigt som den utesluter onödiga mellanhänder.

Hur påverkar det här mig som vd på ett större företag?

– Som vd på ett stort företag måste du göra en genomlysning av din affärsmodell. Du måste förstå var man är transaktionstung i data. Vilken data är det som utbyts? Hur hanteras och manipuleras den? Är det data som du kontrollerar själv eller erhåller du den av någon annan? Nyckeln blir att identifiera var någonstans man befinner sig i värdekedjan i utbytet av data. Traditionella system och affärsmodeller kommer inom en snar framtid inte längre att vara tillräckliga. Även om företag som Uber och Airbnb inte är baserade på blockkedjeteknik så har de en affärsmodell baserad på tillit och förtroende. Detta är något företagsledare måste förhålla sig till framöver.

Varför är det viktigt?

– Låt mig exemplifiera med Airbnb igen. De har skapat en tjänst som nästan eliminerat osäkerheten man kan uppleva vid uthyrning av sitt hem. De har skapat en plattform baserad på tillit och förtroende. Plattformen låter oss veta vem vi har att göra med, ger synlighet i transaktionen och tillåter oss att invända om något går fel. Och det tillåter människor som inte känner varandra att utbyta värde. Airbnb är andra generationens marknadsplats som bygger på förtroende och ett nästa steg mot ett internet baserat på värdeutbyte (Internet of Value). Enligt samma princip försöker till exempel bitcoin och kryptovalutor eliminera mellanhänder inom valutahandel, samt komplettera eller ersätta rollen en bank eller centralbank spelat. För den enskilde betyder detta att vi framöver kommer att få se en hel del priser på tjänster gå ner mot noll när mellanhänder och transaktionsavgifter försvinner när vi växlar och skickar pengar.

Vad måste beslutsfattare göra?

– Vi måste utmana befintliga affärsmodeller och föreställa oss en distribuerad marknad där människor kan utbyta värde mellan varandra utan mellanhänder. Aktörer som i dag har intäkter i form av transaktionsavgifter löper risken att se delar i sin affärsmodell förändras i takt med att blockkedjor byggs. Du måste affärsstrategiskt ifrågasätta din transaktionsbaserade affärsmodell och ställa dig själv frågan om modellen är död i dag. I finansbranschen har användningen av tekniken nått längst, det är här många testar sig fram. Fintech är superhett och enorma värden står på spel, vilket gör att utvecklingen också kommit längst. Men man ska vara väl medveten om att tekniken kan användas inom samtliga branscher och sektorer.

Hur nära förestående är detta?

– Inom fem år tror jag vi i Sverige har sett flera applikationer baserade på blockkedjeteknik som nått massmarknaden. Det behöver inte innebära att en en sektor eller bransch stöps om i grunden men vi kommer i alla fall att ha tagit första steget mot en bredare användning av blockkedjetekniken. Som vd eller högste chef inom en organisation måste du “scenarioframtidssäkra” din egen verksamhet.

Har du något praktiskt exempel där vi snart kan få se detta realiseras?

– Köp av bostad kan vara ett bra exempel. Det är en förlegad och administrativt tung transaktion och processen bygger i stor del på gammal lagstiftning. Informationen om dessa transaktioner tar lång tid att uppdatera, är inte transparent, involverar många mellanhänder, omgärdas av ett långsamt registreringsförfarande och så vidare. Blockkedjeteknik kan erbjuda en modern IT-arkitektur som skulle kunna omdefiniera de roller som aktörer har på marknaden idag, eliminera administration, erbjuda högre tillförlitlighet och snabba på processen.

Finns det några risker med denna nya teknik?

– Precis som med mycket annat nytt är det förenat med risker. Tekniken är i stor utsträckning oprövad och även oreglerad, vilket kan innebära säkerhetsrisker. Få länder har en lagstiftning som anpassats efter den tekniska utvecklingen och det är inte omöjligt att vi kan få se exempel på användning av tekniken som kanske inte är gynnsam för det stora flertalet eller rentav i kriminellt syfte. De demokratiseringsprocesser som vi tror oss se kanske inte alls infrias och så vidare. Vi befinner oss i ett spännande där vi ser ett historiskt teknikskifte utvecklas framför ögonen på oss.

Kuriosa

  • Blockchain uppfanns 2008 av personen eller gruppen Satoshi Nakamoto (pseudonym, än i dag är identiteten okänd).
  • Förväxla inte "blockchain" med "bitcoin". Det förstnämnda är tekniken medan det senare är en tillämpning av tekniken. Blockchain är för bitcoin, vad internet är för e-post.
  • World Economic Forum spår att 10 procent av global BNP kommer vara lagrat på en blockkedja år 2025.

Kontakta oss

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Service Leader, ansvarig Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77

Daniel Algotsson

Daniel Algotsson

Partner, ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Tel 0709-29 37 54

Morgan Sandström

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 09

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Ansvarig Financial Crime, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Daniel Glückman

Daniel Glückman

Partner, Financial Services Tax Leader, PwC Sverige

Tel 0729-80 91 77

Viktor Lindroth

Viktor Lindroth

Partner, ansvarig FS Risk and Regulation, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 73

Sofia Nordenskjöld

Sofia Nordenskjöld

Ansvarig FS Deals, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 15

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Financial Services?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide