Vilka är vinnarna när finans och teknologi blir ett? Hitta svaret i PwC:s Global Fintech Survey 2019

2019-10-17

kvinna och man står vid skrivbord med dator

Vilka är vinnarna när finans och teknologi blir ett? Hitta svaret i PwC:s Global Fintech Survey 2019

Gränsen mellan finans och teknologi har suddats ut till oigenkännlighet. Teknologibolag ansöker om licenser för finansiell verksamhet och finansbolag kallar sig numera för techbolag. I centrum för branschernas transformation står begreppet fintech. För det är just affärspotentialen med financial technology som är den gemensamma nämnaren.

Båda branscherna använder fintech för att öka produktiviteten, sänka kostnaderna och förbättra kundupplevelsen. Dessutom skapas digitala lösningar som ger helt nya kommersiella möjligheter. Frågan är inte längre om fintech kommer att transformera finanssektorn utan vilka finansbolag som kommer att tillämpa det bäst. 

I 2019 års "Global Fintech Survey" tillfrågades över 500 bolagsledare inom finans och teknologi om vad fintech innebär för deras verksamhet. Rapporten utforskar dagens fintech-landskap och definierar vilka steg bolag kan ta för att bli vinnare i framtidens finansvärld.

Positionera dig för framgång med hjälp av fintech

 • Låt fintech ha en central plats i det strategiska arbetet

  48 procent av alla finansbolag har inkorporerat fintech i sina strategiska modeller och 37 procent har inkorporerat nya teknologiska lösningar i produkter och tjänster de säljer. De som redan är väl bekanta med fintech är troligare att ha mer självförtroende kring sin framtida intäkt och tillväxt och förmåga att stå sig mot konkurrenter. Många bolag är dessvärre fortfarande i ett tidigt stadium och har ännu inte skördat vinsterna av sina fintech-satsningar. De riskerar med andra ord att halka efter.

 • Finansbranschen bör ta lärdom av techbolagen

  De tillfrågade ledarna inom finanssektorn tror att fintech bör användas för att skapa snabbhet och enkelhet i bolagets erbjudande och att det är avgörande för att behålla kunderna. Men för dagens kunder är snabbhet och enkelhet hygienfaktorer. Genom att bara fokusera på den typen av lösningar är risken att man bara möter kundens grundläggande förväntningar utan att lyckas differentiera sitt erbjudande. Dessutom har finansbolagen numera starka konkurrenter hos techbolagen och där ser man snarare personalisering som nyckeln till kundlojalitet. Att använda fintech för att skräddarsy personliga kundupplevelser kommer sannolikt att differentiera en verksamhet mer än snabbhet och enkelhet.

 • Rekrytera över gränserna - finans och tech behöver varandras expertis

  75 procent av finansbolagen skapar arbetstillfällen relaterade till fintech. Ändå upplever 42 procent av bolagen att de kämpar med att tillsätta rollerna. 73 procent av finansbolagen rekryterar från techbolagen men endast 52 procent av techbolagen letar inom finansbranschen för att hitta rätt kompetens. Båda branscher bör hitta sätt att attrahera kompetenser utanför sin egen. Att ha en blandad kompetens inom finans och teknologi kommer vara en avgörande framgångsfaktor när de två branscherna i praktiken blir en.

   

"Det är allt tydligare att de traditionella finansiella institutionerna på allvar oroas över techbolagens konkurrenskraft. De har en betydligt större digital förmåga som man nu utnyttjar för att ta fram finansiella tjänster."

Johan Jerresand, FS Digital & Technology Leader, PwC Sverige

Kontakta oss

Johan Jerresand

Johan Jerresand

Finance Transformation Digital Lead, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 02

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide