Nya regelverk och skatter påverkar framtiden för börshandlade fonder

2018-03-02

trädplantering med en man som går och funderar på fondförvaltning

En ny rapport belyser hur regelverks- och skatteförändringar påverkar framtiden för börshandlade fonder (ETF:er). Vilka är utmaningarna som kapitalförvaltningsbranschen står inför och hur ska de hanteras?

PwC-rapporten "How regulations and taxes are shaping the future of ETFs" visar att branschen står inför stora utmaningar. Tillväxten och den ökande betydelsen för ETF:er har inneburit att tillsynsmyndigheter globalt i ökad utsträckning fokuserat på sektorn.

Vad betyder det här i praktiken?

"Även i Sverige har tillväxten för ETF:er varit kraftig och intresset bland placerare är stort. I takt med ökat intresse och pågående produktutveckling blir det viktigt att även framgent följa regel- och skatteutvecklingen."

Om rapporten

Rapporten "How regulations and taxes are shaping the future of ETFs" beskriver hur nya regelverk och skatter påverkar tillväxt och innovation. Den visar också hur fondförvaltarna ska hantera risker och upplysningar samtidigt som verksamheten ska anpassas till förändrad distribution och nya investeringsprodukter.

Kontakta oss

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, Ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 09

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Financial Services?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide