Regelverksefterlevnad kan bli affärsnytta

2018-06-11

kvinna sitter vid skrivbord och tittar på surfplatta

Nya regelverk ställer allt högre krav på företag och överreglering toppar listan som den enskilt främsta hotbilden. Det visar studien "CEO Survey 2018". Men visst går det att vända krav från regelverk till affärsnytta.
 

Vd:ar är mer oroliga än tidigare år och främst gäller det hot av geopolitisk- eller socioekonomisk karaktär. 42 procent av företagsledarna är extremt oroliga på grund av överregleringar, det visar rapporten "CEO Survey 2018".

Att vända nödvändighet till affärsnytta

Regelverksimplementationer är komplexa och spänner ofta över flera olika delar av organisationen och påverkar också underliggande teknologi.

"Regelverksimplementation kan vändas från nödvändighet till ökat affärsvärde."

Maria Sahlén, PwC Sverige

För att få avkastning på investeringar krävs att de görs på ett sätt som stöttar den uppsatta strategin, till exempel genom att minska komplexiteten och kostnader i verksamheten.

De breda effekterna av regelverksimplementationer kräver också att beroenden till andra pågående initiativ hanteras för att implementera ändringen effektivt.

Strikta deadlines för regelefterlevnad som bestämts av externa parter ,och kännbara legala och finansiella konsekvenser om reglerna inte följs, gör att organisationer ibland startar regelverksimplementationer utan tillräckliga kontroller. Detta kan kan leda till kostsamt och onödigt arbete under implementationen.
 

Så hjälper vi dig att få ut det bästa av regelverksimplementationer:

 

  • Få hjälp med att driva regelverksimplementationer enligt principer för portföljstyrning.
  • Skapa öppenhet kring pågående initiativ, hur de bidrar till övergripande strategier och hur resurser prioriteras mellan dem.
  • Hantera eventuella beroenden i form av konflikter, synergier eller överlapp mellan initiativ.

  • Att säkerställa att rätt saker levereras till datumet då regelverket träder i kraft.

  • Sätt upp ett överenskommet ramverk för hur kostnaden för implementationen och nivån av regelefterlevnad ska balanseras och tydliggör vad detta får för konsekvenser.

  • Säkerställ att effekterna av implementationen utformas så att de skapar långsiktigt värde.

  • Planera och prioritera implementationen baserat på effekten av delmål. Förstå hur olika delar stöttar den uppsatta strategin och följ upp att önskat resultat uppnås.

Kontakta oss

Maria Sahlén

Ansvarig Consulting FS och Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 93

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Helen Campbell

Transformation and Programme Management Specialist, PwC Sverige

Tel 0729-80 94 17

Följ oss i sociala medier