Regelverksefterlevnad kan bli affärsnytta

2018-06-11

kvinna sitter vid skrivbord och tittar på surfplatta med information om regelverk och ser affärsnyttan med dess implementering

Nya regelverk ställer allt högre krav på företag och överreglering toppar listan som den enskilt främsta hotbilden. Det visar studien "CEO Survey 2018". Men visst går det att vända krav från regelverk till affärsnytta. 

Vd:ar är mer oroliga än tidigare år och främst gäller det hot av geopolitisk- eller socioekonomisk karaktär. 42 procent av företagsledarna är extremt oroliga på grund av överregleringar, det visar rapporten "CEO Survey 2018".

Att vända nödvändighet till affärsnytta

Regelverksimplementationer är komplexa och spänner ofta över flera olika delar av organisationen och påverkar också underliggande teknologi.

För att få avkastning på investeringar krävs att de görs på ett sätt som stöttar den uppsatta strategin, till exempel genom att minska komplexiteten och kostnader i verksamheten.

De breda effekterna av regelverksimplementationer kräver också att beroenden till andra pågående initiativ hanteras för att implementera ändringen effektivt.

Strikta deadlines för regelefterlevnad som bestämts av externa parter ,och kännbara legala och finansiella konsekvenser om reglerna inte följs, gör att organisationer ibland startar regelverksimplementationer utan tillräckliga kontroller. Detta kan kan leda till kostsamt och onödigt arbete under implementationen.

Så hjälper vi dig att få ut det bästa av regelverksimplementationer:

  • Få hjälp med att driva regelverksimplementationer enligt principer för portföljstyrning.
  • Skapa öppenhet kring pågående initiativ, hur de bidrar till övergripande strategier och hur resurser prioriteras mellan dem.
  • Hantera eventuella beroenden i form av konflikter, synergier eller överlapp mellan initiativ.

  • Att säkerställa att rätt saker levereras till datumet då regelverket träder i kraft.

  • Sätt upp ett överenskommet ramverk för hur kostnaden för implementationen och nivån av regelefterlevnad ska balanseras och tydliggör vad detta får för konsekvenser.

  • Säkerställ att effekterna av implementationen utformas så att de skapar långsiktigt värde.

  • Planera och prioritera implementationen baserat på effekten av delmål. Förstå hur olika delar stöttar den uppsatta strategin och följ upp att önskat resultat uppnås.

Kontakta oss

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Service Leader, ansvarig Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77

Anneli Granqvist

Anneli Granqvist

Partner, Risk Advisory Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Financial Services?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide