Regelverksefterlevnad kan bli affärsnytta

2018-06-11

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
kvinna sitter vid skrivbord och tittar på surfplatta

Nya regelverk ställer allt högre krav på företag och överreglering toppar listan som den enskilt främsta hotbilden, det visar studien “CEO Survey 2018”. Men visst går det att vända krav från GDPR, IFRS, PSD II, MIFID och Basel III till affärsnytta.
 

Vd:ar verkar blivit mer oroliga än vad dom varit föregående år. Främst gäller det externa hot av geopolitisk eller socioekonomisk karaktär, och överregleringar är fortfarande det som orsakar mest oro enligt företagsledare. 42 procent av deltagarna i "CEO Survey 2018" svarar att de är "extremt oroliga". Detta motiverar ett nytt grepp på hur regelverk implementeras, så att de bidrar till att stötta bolagens övergripande mål om kostnadseffektivitet, hastighet och noggrannhet.

Att vända nödvändighet till affärsnytta

Regelverksimplementationer är komplexa och spänner ofta över flera olika delar av organisationen och påverkar också underliggande teknologi.

"Genom att betrakta regelverksimplementationer ur ett nytt perspektiv kan de vändas från nödvändighet till ökat affärsvärde utöver regelefterlevnad."

Maria Sahlén, PwC Sverige

För att få avkastning på investeringar krävs att de görs på ett sätt som stöttar den uppsatta strategin, till exempel genom att minska komplexiteten och kostnader i verksamheten.

De breda effekterna av regelverksimplementationer kräver också att beroenden till andra pågående initiativ hanteras för att implementera ändringen effektivt.

Strikta deadlines för regelefterlevnad som bestämts av externa parter ,och kännbara legala och finansiella konsekvenser om reglerna inte följs, gör att organisationer ibland startar regelverksimplementationer utan tillräckliga kontroller. Detta kan kan leda till kostsamt och onödigt arbete under implementationen.
 

Så hjälper vi dig att få ut det bästa av regelverksimplementationer:

  • Få hjälp med att driva regelverksimplementationer enligt principer för portföljstyrning.
  • Skapa öppenhet kring pågående initiativ, hur de bidrar till övergripande strategier och hur resurser prioriteras mellan dem.

  • Hantera eventuella beroenden i form av konflikter, synergier eller överlapp mellan initiativ.

  • Att säkerställa att rätt saker levereras till datumet då regelverket träder i kraft.

  • Sätt upp ett överenskommet ramverk för hur kostnaden för implementationen och nivån av regelefterlevnad ska balanseras och tydliggör vad detta får för konsekvenser.

  • Säkerställ att effekterna av implementationen utformas så att de skapar långsiktigt värde.

  • Planera och prioritera implementationen baserat på effekten av delmål. Förstå hur olika delar stöttar den uppsatta strategin och följ upp att önskat resultat uppnås.

2018 oroas CEO:s fortfarande av krav från regelverk. Genom att planera och styra regelverksimplementationerna effektivt, i kontext av andra initiativ för att skapa lågskaligt nytta kan regelverken skapa ett momentum för att även genomföra större, nödvändiga transformationer.

Kontakta oss

Maria Sahlén
Ansvarig Consulting FS, PwC Sverige
Tel 0709-29 44 93
Email

Anneli Granqvist
Ansvarig Banking & Capital Markets
Tel 0709-29 38 95
Email

Helen Campbell
Transformation and Programme Management Specialist, PwC Sverige
Tel 0729-80 94 17
Email

Följ oss