Basel III: Prudential breakfast briefing series

2015-09-10

Standardised Approach for CCR: A non-standard implementation?

Den nya standardmetoden för att beräkna motpartsrisken (SA-CCR) är mer riskkänslig än den aktuella åtagande-metoden (CEM) som den ersätter, men kräver betydligt mer arbete. SA-CCR är också inställd på att ändra kapitalkraven för många typer av derivat.

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier