Beyond automated advice: How FinTech is shaping asset & wealth management

2016-09-19


På 1980-talet var det kapitalförvaltarna som var mest positiva till ny teknik, men därefter har de intagit en avvisande hållning till tekniska innovationer och störningar för branschen. När nätmäklarna växte fram kallades de nedsättande för ”lågprismäklare” och sågs inte med blida ögon av de etablerade mäklarfirmorna, som var övertygade om att dessa nya affärsmodeller skulle misslyckas och att de inte utgjorde något hot.
 

De marknadsstörningar som de FinTech-bolagen orsakar för närvarande kan leda till att historien upprepar sig. I likhet med nätmäklarna har robotrådgivarna hittills ringaktats. De har betraktats som mindre värda än mänskliga professionella placeringsrådgivare och har främst fokuserat på mindre kunder. Men i takt med att robotfirmornas innovationsarbete blir alltmer sofistikerat kan rådgivarna också rikta sig till placerare med större nettoförmögenheter. Faktum är att robotrådgivarna ger kapitalförvaltarna möjlighet att inrikta sig på förmögna personer som söker billigare alternativ för rådgivningen om sin tillgångsförvaltning.
 

På frågan om vilken sektor som kommer att påverkas mest svarar 35 procent kapital- och förmögenhetsförvaltningen. Därmed hamnar detta område på tredje plats. 60 procent av kapitalförvaltarna tror att åtminstone en del av deras verksamhet är utsatt för risker genom FinTech, vilket är en mindre andel än i de flesta andra finansiella sektorerna. Om kapitalförvaltarna är för självbelåtna, främst investerar i automatisering som tjänar deras egna syften och nonchalerar den kommande tekniska revolutionen kan de komma ur fas med sina viktigaste kunder. De kan också missa chansen att kapa åt sig det välbärgade massegmentet, där de finanstekniska bolagen redan har gjort inbrytningar. Att hålla jämna steg med den omstöpning av branschen som finanstekniken medför framstår som det mest förnuftiga.
 

– När det gäller just robotrådgivning så har FinTech-bolagen på den svenska och nordiska marknaden inte riktigt legat i framkant globalt på samma sätt som när det gäller exempelvis betalningsområdet. En anledning till detta kan vara att bolagen fokuserat hårt på andra områden, men också att det kräver specifik kompetens och förmåga. Att effektivt hantera stora mängder data i kombination med avancerad analys för att utveckla de algoritmer som ligger till grund för rådgivningen är en trång sektor på marknaden vilket också kan bidra. Potential och hävstång är dock betydande vilket gör att vi bör kunna förvänta oss allt fler tjänster och aktörer framöver utöver den tjänst från Prisma som Finansinspektionen redan idag godkänt på den svenska marknaden, säger Johan Jerresand, FinTech ansvarig på PwC i Sverige.
 

Huvudbudskap:

  • Kapitalförvaltarna är mest oroade för att FinTech kommer att sätta press på marginalerna (61 procent).
  • Många av de befintliga aktörerna (17 procent) underskattar nykomlingarnas potentiella påverkan och tror inte att de utgör någon risk.
  • Över en tredjedel av kapitalförvaltarna (34 procent) har inga kontakter med FinTech-bolag alls.
  • De som har kontakter förväntar sig att FinTech ska sänka deras kostnader (69 procent).
  • Kapitalförvaltarna släpar efter andra finansiella sektorer när det gäller utbudet på nätet: bara 31 procent har mobilappar.
     

Om rapporten

2016 års upplaga av PwC Global FinTech Survey är resultatet av en studie som omfattade 544 svarspersoner som berörs av de digitala och tekniska omvälvningarna. Den del av rapporten som handlar om kapital- och förmögenhetsförvaltning bygger på svar från 163 företrädare för denna sektor runt om i världen.

Följ oss i sociala medier