Crowdfunding: kvinnor slår män med hästlängder

2017-09-04

två kvinnor


Kvinnoledda crowdfunding-kampanjer är 32 procent mer framgångsrika än kampanjer ledda av män. Det visar en ny rapport om crowdfunding (gräsrotsfinansiering).
 

Investeringsplattformar sänker barriärerna för att starta och finansiera startupbolag. Dylika plattformar har de senaste åren hjälpt svenska bolag att ta in flera miljarder kronor i crowdfunding. För entreprenörer är det ett alternativ till de traditionella riskkapitalbolagen som tar god tid på sig innan de bestämmer sig för att investera.
 

Kvinnor är mer framgångsrika än män att nå sina finansiella mål i crowdfunding-kampanjer. Det visar PwC-rapporten: "Women unbound: Unleashing female entrepreneurial potential" där man granskat 465 000 crowdfunding-kampanjer.
 

Rapporten visar att kvinnor är hela 32 procent mer framgångsrika i att nå sina finansieringsmål, jämfört med kampanjer ledda av män. Till och med i mansdominerade sektorer som tekniksektorn är kvinnoledda crowdfunding-kampanjer 13 procent mer framgångsrika.
 

Kvinnor når målen

Rapporten visar att kvinnoledda crowdfunding-projekt ett högre genomsnittligt antal investeringar än projekt ledda av män. I genomsnitt bidrog varje enskild investerare med 87 dollar till kvinnor och 83 dollar till män. Det här innebär att investerare har en tendens att satsa mer resurser på kvinnor än män.
 

Män använder sig i ännu högre grad av crowdfunding än kvinnor. I Sverige har män totalt ansökt om 4,6 miljoner dollar, medan kvinnor ansökt om en halv miljon dollar.
 

De till antalet färre kvinnoledda kampanjerna var ändå mer framgångsrika i att uppnå sina utsatta mål än de kampanjer som leddes av män. 22 procent av de kvinnoledda kampanjerna uppnådde de utsatta målen, medan enbart 17 procent av kampanjerna ledda av män nådde sina finansiella mål.
 

En trend för finansiering av företag

Crowdfunding har framför allt blivit en trend för att finansiera företag, start-ups och techbolag. I kombination med låga räntor och högkonjunktur letar många privatpersoner efter en investering som kan ge tillbaka mer än vad bankerna och det traditionella fondsparandet kan erbjuda, vilket gjort den här typen av investeringar mer attraktiva än någonsin.
 

Men trenden med crowdfunding innebär att småspararna står för risken. Och trots riskerna skräms inte investerarna som placerar miljarder i bolag genom investeringsplattformar.
 

Om rapporten

Rapporten baseras på resultatet av mer än 465 000 crowdfunding-kampanjer från nio av världens största plattformar åren 2015 och 2016. Den totala volymen insamlade medel motsvarar drygt sju miljarder svenska kronor.

Vad är crowdfunding?

Crowdfunding är ett nytt alternativ för finansiering av nystartade företag och tillväxtföretag. Det gör det möjligt för nystartade företag att få finansiering av tusentals mindre investerare, kunder och potentiella partners.

Kontakta oss

Johan Jerresand

Johan Jerresand

FS Digital & Technology Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 02

Följ oss i sociala medier