Vända hot till möjligheter – Global FinTech Report 2017

2017-04-10

Rapport: Global FinTech Report 2017 | PwC


En majoritet av globala finansaktörer, 88 procent, tror att de kommer förlora intäkter till fintech-bolag de närmaste åren. Uppemot en fjärdedel av finansbranschens totala intäkter kan hamna hos fintech-bolag enligt rapporten ”Global FinTech Report 2017”. 

– I Sverige ligger etablerade finansaktörer rejält på efterkälken jämfört med globala konkurrenter. Finansbranschen måste helt anamma fintech för att driva förändring och innovation, säger Johan Jerresand, ansvarig för FinTech på PwC Sverige.

Därför är det glädjande att vi ser engagemang både i form av finansiering och rena samarbeten med startups till interna inkubatorer. Detta fokus är välbehövlig och kommer bara vara bra för både företagen och deras kunder, fortsätter Jerresand.

”Global FinTech Report 2017” visar att vägen till framgång för banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare går genom strategiska allianser med fintech-bolag.

Partnerskap gör det möjligt att delvis lägga forskning och utveckling i händerna på aktörer som kan kompensera för brister i den egna förmågan att ta tillvara på den tekniska och digitala utvecklingen.

Den färska rapporten visar att:

  • 77 procent av globala finansaktörer uppger att de kommer sätta blockkedje-teknik i produktion senast år 2020.
  • Finansiering av företag inom blockkedje-teknik ökade med 79 procent under 2016.
  • En fjärdedel av globala finansaktörer uppger att att de är “extremt” eller “väldigt” bekanta med blockkedjeteknik.
  • Fyra av fem globala finansaktörer planerar att ytterligare öka sina samarbeten och partnerskap med lämpliga fintech-bolag de närmaste tre till fem åren. 

PwC:s globala Fintech-undersökning bygger på svaren från 1308 deltagare i 71 länder. Deltagarna i undersökningen verkar inom banksektorn, kapitalförvaltningen och försäkringsbranschen. 

Kontakta oss

Johan Jerresand

Johan Jerresand

FS Digital & Technology Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 02

Följ oss i sociala medier