PwC:s miljardärsrapport: Miljardärernas totala förmögenheter minskar

2016-10-13

kvinna på kontor


UBS/PwC:s framtagna miljardärsrapport visar att det blåser i motvind för de allra rikaste: Deras förmögenheter har totalt sett minskat med 300 miljarder dollar.
 

I rapporten granskas skapandet av välstånd i miljardärssegmentet under 2015, med särskild fokus på den förmögenhetstransferering på 2,1 biljoner dollar som väntas äga rum under de närmaste två decennierna.
 

Resultaten bygger vidare på UBS och PwC:s tidigare miljardärsrapporter från maj och december 2015. Enligt den nya rapporten kommer vi att få bevittna den största förmögenhetstransfereringen i mänsklighetens historia. Omkring 460 miljardärer kommer att transferera 2,1 biljoner dollar, lika mycket som Indiens BNP, till sina arvingar under bara 20 års tid. För större delen av Asiens unga ekonomier, där över 85% av miljardärerna tillhör den första generationen, blir detta det första överlämnandet av stora förmögenheter någonsin.
 

Slutsatserna i denna rapport hjälper oss att ligga steget före på viktiga områden, så att vi kan ge bättre råd till våra kunder. Bland dessa finns över hälften av världens miljardärer och nästan fyra av fem miljardärer i Asien.
 

Kinas tillväxt bromsar nu visserligen in, men det finns ändå goda möjligheter till stora förmögenhetsökningar här. Mycket tack vare den expanderande tekniksektorn fick Kina 80 nya miljardärer 2015, och i Asien som helhet tillkom en ny miljardär nästan var tredje dag. Under tiden utmärkte sig Europas miljardärer genom att bibehålla och överföra sina rikedomar till sina arvingar.
 

Detta är någonting som regioner som Asien, där många fler av miljardärerna tillhör den första generationen, kan lära sig mycket av, i synnerhet när vi går in i en period med aldrig tidigare skådade förmögenhetstransfereringar. Precis som de asiatiska miljardärerna kan dra nytta av de europeiska erfarenheterna av förmögenhetstransfereringar kan Europa lära sig mycket av den snabba förmögenhetstillväxten i Asien.
 

Viktiga slutsatser:

  • Miljardärernas totala förmögenheter minskade med 300 miljarder dollar till 5,1 biljoner dollar och genomsnittsförmögenheten sjönk från 4,0 till 3,7 miljarder dollar, till följd av faktorer som överföring av tillgångar inom familjer, urholkade råvarupriser och en stigande US-dollar.
  • Europa hade det största antalet miljardärer med förmögenheter som har gått i arv i flera generationer, 182 stycken eller 54 procent. Denna kategori har visat sig vara bäst på att bevara sina förmögenheter. Motsvarande siffror för USA är 175 (33 procent) och för Sydostasien 76 (15 procent).
  • För första gången på 10 år hade amerikanska miljardärer som själva har skapat sina förmögenheter större genomsnittsförmögenhet än miljardärer med ärvda pengar (4,5 mot 4,3 miljarder dollar).
  • Över hälften av de nya miljardärerna 2015 hör hemma i Asien, där en ny miljardär tillkom nästan var tredje dag, främst i Kina.

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Helena Kaiser de Carolis

Partner, Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Följ oss i sociala medier