Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Har svenska finansiella institutioner halkat efter?

2017-05-02

Nordic Fintech survey 2017 | PwC

I skärningspunkten mellan finans och teknik ligger FinTech som har påskyndat förändringstakten. Men hur kompensera för brister i den egna förmågan att ta tillvara på den tekniska och digitala utvecklingen? De ger PwC:s pinfärska nordiska FinTech-rapport svar på.
 

–  Vägen till framgång för svenska banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare går genom strategiska allianser med FinTech-bolag, säger Johan Jerresand ansvarig för FinTech på PwC Sverige.
 

I Sverige ligger etablerade finansaktörer på efterkälken jämfört med globala konkurrenter. Och finansbranschen måste helt anamma FinTech för att driva förändring och innovation.
 

Partnerskap gör det möjligt att delvis lägga forskning och utveckling i händerna på aktörer som kan kompensera för brister i den egna förmågan.
 

Några key findings från årets nordiska FinTech-rapport

– Det vi tydligt ser är att nordiska aktörer i lägre utsträckning uttrycker att man är bra på att samarbeta och skapa lösningar tillsammans med FinTech-startups. Procentandelen är 14 i Norden gentemot 28 procent på global nivå, säger Jerresand.
 

– Samtidigt uttrycker allt fler nordiska aktörer att man bör fokusera på samarbeten och att ta fram lösningar tillsammans med FinTech-startups.

Om rapporten

"Nordic FinTech survey 2017" tittar på hur FinTech kommer att forma den finansiella marknaden. PwC har tagit fram en sammanfattning med resultat från Norden som målar upp hot och möjligheter och gör en jämförelse med det globala resultatet. Deltagarna i undersökningen verkar inom banksektorn, kapitalförvaltningen och försäkringsbranschen.

Kontakta oss

Johan Jerresand

Johan Jerresand

Finance Transformation Digital Lead, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 02

Följ oss i sociala medier