Vilken påverkan har MiFID II på fondbranschen?

2017-06-20

MiFID II har stor påverkan på fondbranschen. Det gäller framför allt hur fondandelarna når kunderna, genom vilka kanaler och hur de kanalerna får ersättning för sin försäljning av fondandelar.

För att bryta ner MiFID II – som är för stort för att rymmas inom ett seminarium på två timmar - så valde PwC att prioritera och portionera ut regelverket genom att hålla ett seminarium med fokus på hur den svenska fondbranschen påverkas.
 

Fullsatt MiFID II-seminarie - en riktig succé

Seminariet inleddes med ett välkomnande av Peter Nilsson, Asset & Wealth Management Ledare i Sverige, följt av en internationell utblick presenterat av Ullrich Hartmann, MiFID II Network Leader från PwC Tyskland. Katarina Strandberg och Ralf Sjö från PwC gav publiken en aktuell uppdatering om var vi står nu när propositionen kommit och när föreskrifterna håller på att utvecklas. Dagen till ära hade vi bjudit in Helene Wall och Lena Falk från Fondbolagens förening. De pratade om vilka utmaningar som fondbranschen ser just nu avseende MiFID II samt vilka prioriteringar och aktiviteter som står på agendan.
 

För att se vilka affärsmöjligheter som finns kopplat till de ändringar som många måste göra i sina affärsmodeller på grund av MiFID II så diskuterades de nya lagförslag som kommit där ISK konto föreslås för fondbolag och AIF-förvaltare som förvaltar Specialfonder. För att få hålla sådant konto krävs, enligt förslaget, inte tillstånd för diskretionär portföljförvaltning utan endast mottagande av medel med redovisningsskyldighet. Även de nya förslaget om utökad möjlighet till andelsklasser diskuterades eftersom det möjliggör för olika prissättning gentemot olika distributörer eller olika distributionskanaler - något som underlättar möjligheten att hantera de nya ersättningsreglerna som kommer gälla för så kallad beroende och oberoende rådgivning.
 

Viktigt var också att diskutera den liknande regleringen som kommer att gälla när fondandelar säljs i försäkringsskal under IDD. Skillnader konstaterades och fondbolagen bör därför göra en analys över sina distributionskanaler och ersättningsmodeller utifrån såväl MiFID II som IDD.
 

Slutligen diskuterades kraven på utökad kostnadsinformation till kunder och hur analyskostnader kan hanteras under MiFID II, även det praktiskt viktiga frågor för fondbranschen som måste anpassas inför den 3 januari 2018 – dagen då MiFID II träder i kraft.

Att så många ledande befattningshavare från branschen väljer att komma till oss för att diskutera framtida affärsutmaningar är självklart väldigt roligt och nu när branschen står inför förändringar och utmaningar är det viktigt att vi bidrar till att vara ett forum för branschen att träffas och samtala; ett kvitto på att vi uppfattas som relevanta och kunniga.

Peter Nilsson, Asset & Wealth Management-ledare, PwC Sverige

Kontakta oss

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, Ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 09

Följ oss i sociala medier