Building digital trust – The confidence to take risks

2015-06-19

Att bygga digital tillit


Företagsledare världen över känner oro för effekterna som tekniska framsteg får på deras företag. Knappt en vecka går utan att tekniska fel, avbrott och dataintrång urholkar förtroendet. För att anpassa sig tvingas många ledare att genomföra dyra, obekanta och teknikledda omvandlingar av verksamheten. Kan de lita på att deras företag klarar av detta förändringsarbete med framgång?


Vinnarna i den digitala tidsåldern kommer att vara de företag som verkligen förstår värdet av sitt digitala förtroende och sätter en extra hög prioritet på att skydda det. Ta del av undersökningen och få hela bilden.

Kontakta oss

Emil Gullers

Tel 0709-29 37 27

Följ oss i sociala medier