Oroväckande brister i rapporteringen av företagens hållbarhetsarbete

2019-10-07

man går på stenbro och funderar kring hållbarhetsrapportering

I PwC:s nya studie har över 100 hållbarhetsrapporter analyserats utifrån ett antal kriterier baserade på lagkraven i Årsredovisningslagen, ÅRL. Det är andra året i rad som vi genomför denna studie. Men urvalet är nytt för i år, då vi sorterat bort de största och de minsta bolagen för att göra studien så relevant som möjligt. Årets studie inkluderar även en fördjupning inom områden där stora brister noterades föregående år; främst kring risker och riskhantering samt mänskliga rättigheter och antikorruption.

– Vi kan konstatera att det finns stora brister i rapporteringen och vi ser tyvärr inga större förbättringar i förhållande till föregående år. De största bristerna återfinns fortfarande kring områdena risker och riskhantering. Vidare ser vi en fortsatt osäkerhet i hur rapporteringen kring mänskliga rättigheter och antikorruption ska hanteras, kommenterar Fredrik Ljungdahl, partner och hållbarhetsansvarig, PwC Sverige.

Det finns fler brister: orsaker till varför man underlåter att rapportera vissa områden förklaras sällan och revisorns yttrande exkluderas ofta i rapporten.

– Sammanfattningsvis kan vi konstatera att transparens och kvalitet behöver höjas för att dagens bolag ska uppfylla ÅRL:s krav och syfte, säger Fredrik Ljungdahl.
 

Kontakta oss

Fredrik Ljungdahl

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom hållbarhet?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide