Så ger nya insikter fler affärsmöjligheter

Framtiden blir allt mer komplex och den digitaliserade världen ställer höga krav på ditt företag att ständigt vara relevant och hänga med i utvecklingen. För att förstå vilka förändringar som krävs för att vara i framkant behöver vi insikter. Våra revisionsexperter kan ge dig de verktyg som behövs för att skapa en effektiv organisation som klarar morgondagens utmaningar.

Företag som vill nå framgång i morgondagens näringsliv måste förstå och anpassa sin verksamhet till de globala megatrender och utmaningar som just nu förändrar förutsättningarna i de flesta branscher. Det är viktigt att hänga med i utvecklingen, ständigt tänka i nya banor och låta affären, tekniken, kreativiteten och kunskapen ingå i en helhet. Att förstå hur dessa utmaningar ska angripas är inte alltid enkelt. En oberoende insiktsfull revision utförd av skickliga specialister kan vara den trygghet som du behöver för att framtidssäkra ditt företag.

Vi hjälper dig att förstå hur dina affärs- och verksamhetsmodeller kan anpassas till digitaliseringen, hur du kan driva en mer hållbar verksamhet, skapa en innovationsdriven strategi och hantera förändringar med tydliga processer. Vi kan också hjälpa dig hantera och analysera din data för att på så sätt synliggöra både hot och möjligheter men också för att ta tillvara på kunddata. Detta är bara några exempel på vad en insiktsfull revision kan göra för dig.

Våra experter har lång erfarenhet från olika typer av företag och branscher. Det gör att vi kan sätta fingret på de risker och de förbättringsmöjligheter som finns i ditt företag och din bransch. Våra revisionsrapporter är konkreta och enkla att förstå. De innehåller konstruktiva rekommendationer och förändringsförslag som är baserade på din verksamhet med dina utmaningar och företagets utvecklingspotential.

För att våra experter ska kunna vara relevanta och kunna lösa dina problem och förstå dina utmaningar och möjligheter så går vi ner på djupet i verksamheten. Till vår hjälp har vi modern teknologi och smarta verktyg som hjälper oss arbeta modernt, effektivt och tillföra revisionen nya insikter. En effektiv och fokuserad organisation baserad på våra insikter kan vara nyckeln till din framgång. Låt oss visa dig vägen till en lönsam och innovativ framtid för ditt företag!

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Helena Kaiser de Carolis

Helena Kaiser de Carolis

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss

Om du är intresserad av våra revisionstjänster kontakta oss med detta formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide