Bli en digital överlevare

Utvecklingen av ny teknik är storslagen, snabb och komplex. Det finns många olika trender och det kan vara svårt att förstå hur dessa påverkar ditt företags framtid. En sak är säker. Du kommer att påverkas vare sig du vill det eller inte. Revolutionen har precis börjat. Häng med och bli en digital överlevare.

Vi befinner oss mitt i den digitala förändringens tidevarv där innovation kan förändra en bransch över en natt. En sådan ny teknik är konstgjord intelligens (AI) och robotisering som handlar om att använda datorkraft för att automatisera allt från enkla saker, till stora datamängder.

Denna teknik kommer i grunden förändra hur information produceras och konsumeras, samt kräva nya färdigheter och påverka det mänskliga beteendet. PwC uppskattar att 45% av alla arbetsrelaterade aktiviteter kan automatiseras på detta sätt. Frågan är om vi kommer behöva välja mellan teknik och människa eller om båda dessa kan samverka och jobba sida vid sida för att på så sätt ge bästa möjliga service för oss människor. Vi tror på det senare! 

I PwC:s värld är automatisering människans nya bästa vän vilket omfattar:

Digitalisering – den omvandling och utveckling som redan äger rum i informationssamhället och som – i princip – inte direkt kan påverkas.

Digital transformation – ett aktivt val att omvandla ditt företag i syfte att uppnå kundfördelar, ökad effektivitet, kvalitetsförbättringar eller andra fördelar.

Ny teknik – kan vara en drivkraft eller ett verktyg. Har betydande inflytande på organisation, styrning, roll och ansvar, samt arbetsprocesser.

Digital service – en tjänst som bygger på ny teknik och som bidrar till att uppnå de önskade effekterna – till exempel kundfördelar, ökad effektivitet och kvalitetsförbättringar.  

Behöver du hjälp med ditt företags digitalisering?

PwC:s tjänst "Den digitala medarbetaren" kan underlätta vardagen och öka effektiviteten i ditt  företag på många sätt.
Kontakta oss här!

Kontakta oss

Bo Karlsson

Bo Karlsson

Chief Digital Officer, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 17

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss

Om du är intresserad av våra revisionstjänster kontakta oss med detta formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide