Nyttan med revision - inte bara rutiner och siffror

Nyttan med revisionen och revisorn

Att låta en revisor genomföra en revision på ditt företag ger dig trygghet och bättre kontroll över verksamheten. Du får en kvalitetsstämpel på hur väl processer och rutiner fungerar och att företagets finansiella rapporter är i sin ordning.

En revision skapar förtroende hos dina kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter och underlättar affärer och kontakter med dessa.

Några kännetecken på de mest framgångsrika företagen är ofta att de är bäst på det man är bäst på och att man driver innovation bättre än konkurrenter i sin bransch. För att kunna göra detta är det självklart att man har en stor och djup branschkunskap.

För att möta våra kunders branschkunskap och att på olika sätt verka för att försöka hjälpa till att utveckla företag inom olika branscher utger PwC såväl forskningsrapporter samt andra rapporter och publikationer som är branschspecifika.

Exempel på intressanta publikationer är

  • ”Verkstadsbarometern” - som tar tempen på tillverkningsindustrin
  • ”Innovationsrapporten” - visar att de mest innovativa företagen har högre tillväxt och är mer optimistiska om framtiden än mindre innovativa företag i olika branscher
  • ”10 myter om multikanalhandel” - en studie om online-konsumenternas beteende
  • ”Power of pricing” - resultaten visar på tydliga trender i prissättningsförmåga och praxis mellan olika branscher och dess effekt på lönsamhet

För att utföra en effektiv och rätt fokuserad revision är branschkunskap en viktig del. För att revisionen skall kunna ge ytterligare mervärde är djupare branschkunskap ännu viktigare. PwC:s arbete med branschfrågor sätter ett tydligt intern fokus på hur våra revisorer och övriga medarbetare skall utveckla sina branschkunskaper för att utföra en effektiv och mervärdesskapande revision - en revision som ger nytta.

Med en revision utförd av revisorer med stor branschkunskap och engagemang får ägare eller företagsledningar utöver en kvalitetsrevision även ett naturligt bollplank för att diskutera verksamhetsutvecklande frågor. Därför kan du också använda revisionen som ett verktyg för att utveckla ditt företag.

Även om du driver en verksamhet som inte innefattar obligatorisk revision pekar vi här på ett område där revisionsinsatsens nytta ofta ger dig som företagare en faktiskt ökad effektivitet, säkerhet och lönsamhet.

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Helena Kaiser de Carolis

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide