Insikter i realtid frigör innovation i företaget

Aldrig tidigare har information varit mer lättillgänglig men samtidigt svårare att analysera. Investeringar i IT-miljö är en balansgång mellan att stödja verksamhetens affärsmässiga mål och samtidigt skapa en acceptabel säkerhetsmiljö. Mognadsgraden i IT-miljö är ett strategiskt beslut som skall anpassas till den specifika organisationen.

Att arbeta med smarta verktyg samt dataanalyser i revisionen är ingenting nytt för PwC, det är något vi gjort under en lång tid. Det är ett område som är under ständig utveckling. PwC har utvecklat verktyg och förbättrat teknologin vi använder i revisionen. Vi arbetar med webbaserade system för att effektivisera samarbetet med våra kunder. Våra digitala lösningar möjliggör snabba och säkra utbyten som loggning, statusrapportering och uppföljning av förfrågningar om information som behövs i revisionen.
 

Dashboard i realtid

Våra dashboards ger en direktaccess till statusrapportering som grafiskt visar valda nyckeltal och möjligheten att enkelt skräddarsy dina behov. Detta sker i realtid och gör det enkelt och smidigt att hantera revisionsprocessen. Våra anpassade verktyg hanterar en mängd sammankopplade affärsprocesser som kan utbyta data med varandra. Systemet samlar företagets gemensamma transaktionsdata från olika källor. Detta mervärde ger en fullständig översikt och trygghet.

Våra verktyg gör det enkelt att ställa in smarta, känsliga nyckeltal för att bedöma rapporteringsstatus. Enkelt uttryckt, nås resultatdata inte lokalt så eskaleras det. Ett mönster av återkommande missar i en process, i ett land eller region tydliggörs och driver vårt fokus - vi arbetar då tillsammans med er för att finna en lämplig lösning. Vi arbetar med en tydlig rapport-dashboard i realtid för att övervaka status av våra respektive leverabler där vi ser hur långt vi kommit i revisionen och i rapporteringen. Detta ökar effektiviteten i hela revisionsprocessen.

"Analys som förbättrar vårt sätt att revidera öppnar upp en värld av ny kunskap. Det är en teknik i framkant där analys av data i realtid visualiseras vilket ger oss djupare insikter och bättre insyn i verksamheten."

Revisionsteamet skapar trygghet till din företagsstrategi

I vårt skräddarsydda revisionsteam har vi djupgående kunskap om branscher och verksamheter med en tydlig företagsstrategi för framtiden. Vi skapar förståelse för komplexiteten och utmaningarna i verksamheten och ger en god insyn i olika risker du står inför vid genomförandet av strategin. Vi belyser styrkor och svagheter i företaget, hos individerna, i processer, system och kontroller. Det är så viktigt att processer och kontroller fungerar som det är tänkt då det är basen för många affärsmässiga beslut.

Vi har tagit klivet för att skapa en utökad kundupplevelse!

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss

Om du är intresserad av våra revisionstjänster kontakta oss med detta formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide