Så vässar roboten din precision inom revision

Handen på hjärtat – hur mycket tid tar felaktiga betalningar från din dagliga verksamhet? Tänk om du istället kunde överlåta åt en robot att göra det tråkiga jobbet med att hantera felaktiga betalningar. Låter det som en utopi? Inte alls. Tekniken med robotisering är redan här och den kan bli din i dag.

Robotic Process Automation (RPA) är en teknik som hjälper dig hantera betalningar som inte gjorts korrekt. Roboten öppnar helt enkelt de listor som har felaktigt hanterade betalningar och använder en algoritm som identifierar kundnummer, kontraktsnummer, organisationsnummer etc. (så kallade identifierade). Därefter validerar roboten resultatet via ett CRM-system och ett AR-system. Roboten lyckas bara matcha via dessa identifierare och endast om det betalda beloppet kan matchas exakt mot en fordran för det identifierade kontraktet.

Revisorns traditionella arbetsuppgifter sträcker sig ofta över flera applikationer och innefattar manuella sökningar av data som gör dem lämpliga för automatisering. En robot kan utföra dessa enklare automatiserade arbetsuppgifter. Revisorteamet övervakar samt utvecklar och vässar processerna där robotens logik behöver utvecklas. Eftersom allting sker i realtid går det att arbeta agilt med roboten och kontinuerligt vässa precisionen.
 

Fördelar med automatiserade processer

Tidsbesparing
- Schemaläggningar säkerställer att alla rutiner alltid utförs vid en viss tidpunkt och hanterar arbetstoppar
- Administratörerna kan fokuseraa på uppgifter som utvecklar och vässar precisionen
- Ger en god överblick
- En robot arbetar dygnet runt alla dagar i veckan

Förbättrad kvalitet
- Aktiverar systematisk kontroll enligt uppsatta regler
- Minimerar risken för felaktiga bokningar då roboten verifierar kontrollsummor och aldrig skriver fel
 

Effektiviserad process
-
 Färre arbetsuppgifter kräver manuell administration, cirka 60-80 procent av alla fall hanteras av roboten
- Sammanfattar återstående fall och underlättar efterföljande manuell administration

 

Kontakta oss

Bo Karlsson

Bo Karlsson

Chief Digital Officer, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 17

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss

Om du är intresserad av våra revisionstjänster kontakta oss med detta formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide