Ta klivet och skapa en insiktsfull revision

En oberoende revision av specialister ger dig trygghet

Syftet med en revision är att den skapar förståelse för verksamheten vilket skapar en grund för utveckling och ger en insiktsfull dialog med konstruktiva rekommendationer. En insiktsfull revision ger aktieägare och andra intressenter trygghet i den finansiella rapporteringen. Basen för vår revision är kunskapen om hur processer och kontroller fungerar och är en viktig uppgift under hela revsionsåret. Men vi tänker längre än så. Vårt arbetssätt möjliggör en förflyttning mot värdeskapande revision som ger företaget en insiktsfull revision.


Revisionsrapportering ska vara enkel att förstå

En revisionsrapport ska vara grafiskt tilltalande och behöver inte vara komplicerad med långa meningar och svåra ord. Den kan vara personlig och tilltala mottagaren och självklart ska den utgå från företagets perspektiv, prioriteringar och bransch. Vi vill få med strategiska rekommendationer och insikter som utvecklar företaget.

Många revisionsrapporter är "skrivna av revisorer och för revisorer" med anonyma tillvägagångssätt. Vi vill förändra revisionsrapporteringen och skapa ett mervärde för CFO:n som utgår från kundperspektivet.

Det är viktigt att processer och kontroller fungerar eftersom det är basen för många affärsmässiga beslut. Vi har utvecklat en metod för att rapportera insikter, nyheter och rekommendationer till våra kunder. Med insiktsfull rapportering får ditt företag tydliga rekommendationer och iakttagelser gällande den finansiella rapporteringen där vi vi delar med oss av insikter och branschkunskap.

Förflyttningen i vårt arbetssätt innebär att vi förmedlar en modern och kundanpassad revision som är baserad på förståelse för din affär och dina risker. PwC förankrar revisionsplanen hos både ledning och styrelse för att skapa en gemensam förståelse.
 

Branschspecifika insikter

Vi har skräddarsytt expertis inom redovisning och finansiell rapportering och vi har ett arbetssätt som främjar löpande information om redovisningsprinciper och regelverk.

Ta klivet med oss där vi skapar en utökad kundupplevelse som ger en bättre affär!

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss

Om du är intresserad av våra revisionstjänster kontakta oss med detta formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide