Så bör kommunerna automatisera processerna inom ekonomiskt bistånd

2019-10-07

ung kvinna pratar i mobil utomhus

Många kommuner befinner sig i en spännande utvecklingsfas där man utforskar och implementerar de möjligheter som digitaliseringen och automation ger.

Under de senaste åren har automatiseringstakten av administrativa processer ökat, särskilt inom området ekonomiskt bistånd. Men det finns en hel del utmaningar som behöver tacklas innan effekten av automatiseringen kan ske. En av de största utmaningarna är förändringsledning - själva grunden för alla automatiserade processinföranden. Många kommuner gör det stora misstaget att börja i helt fel ände. Man tror att automatiseringsprocesserna är en teknikfråga, men i själva verket är det en lednings- och styrningsfråga.

Under 2019 har PwC genom SKL drivit ett utvecklingsprojekt tillsammans med 24 kommuner där målet har varit att möjliggöra förändrade arbetssätt där teknik genom automation är en av många möjligheter.

Nu tar vi erfarenheten från dessa 24 kommuner och arbetar vidare för att få ännu fler kommuner redo för nästa utvecklingssteg. Det behöver inte vara att alla ska automatisera, det handlar snarare om att vi tillsammans ska se till att arbeta smartare. Vi har redskapen och erfarenheten, ni har möjligheterna att förbättra. Låt oss göra det tillsammans!


Anmäl dig till vår kurs i dag!

Vi på PwC har en djup och gedigen erfarenhet av implementeringar av digitaliseringsprocesserna för Sveriges kommuner. Den erfarenheten vill vi gärna dela med dig.

Därför är du varmt välkommen att anmäla dig till vår skräddarsydda utbildning. Målet med utbildningen är att du ska få alla relevanta verktyg för att digitaliseringsprocessen inom området ekonomiskt bistånd  blir så bra som möjligt i din kommun.

Innehåll

● Fyra fysiska workshops

● 40 timmar stödstruktur under utbildningens gång

● Vikten av förändringsledning

● Fastställande av sitt "varför?"

● Erfarenhetsutbyte

● Framtidsspaning

Övriga upplysningar

Stödstrukturens utformning görs upp i samförstånd mellan procesledarna och kommunerna, dessa kan ske genom exempelvis videosamtal. Det är endast workshoparna som sker i fysisk form.

Ort och datum

preliminära tider för workshoparna:

Stockholm 29 januari

Stockholm 18 mars

Stockholm 13 maj

Stockholm 19 augusti

Vill du veta mer? Kontakta Ola Johnsson, ola.johnsson@pwc.com

Kontakta oss

Ola Johnsson

Ola Johnsson

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0729-97 27 92

Följ oss i sociala medier