Nämndsadministrativa processer och juridik

Spara tid och pengar - utveckla och effektivisera de administrativa rutinerna

En effektiv politisk organisation bygger på att de administrativa stödfunktionerna fungerar så att de kan matcha den politiska organisationen. Ett bra samspel mellan politik och förvaltning är en förutsättning för att uppnå framgång. Vi stödjer och vägleder politiskt styrda organisationer i sitt utvecklingsarbete och vår utgångspunkt är att oavsett hur man vill organisera sitt arbete och sin organisation, ska det vila på de lagar och regler som gäller.

Våra tjänster:

 • Utveckla och effektivisera beredningsarbetet samt samspelet mellan förtroendevalda och tjänstemän
 • Effektivisera ärendehanteringen
 • Utvärdering och översyn av politisk styrmodell/organisation
 • Förbättra sammanträdesteknik
 • Utforma reglementen samt förbättra och utveckla delegationsordningar
 • Utveckla protokollskrivningen
 • Offentlighet och sekretessfrågor
 • Diarieföring- och registreringsrutiner
 • Upprätta dokumenthanteringsplaner
 • Processorienterad arkivredovisning
 • Offentlighetsprincipen i kommunala bolag

Vi kan också genomföra hemma hos-utbildningar i de ämnen ni önskar, exempelvis protokollskrivning, sammanträdesteknik, offentlighet och sekretess, registrering av allmänna handlingar, den kommunala juridiken, nämndsadministration och PUL. Utbildningsinnehållet anpassas efter era önskemål.

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier