Med dataanalys i stället för kristallkula

2019-11-08

Samir Sandberg, konsult på PwC

Hur ser kommunernas personalbehov ut om 15 år? Är det verkligen en viktig fråga? Fråga Samir Sandberg. Han har koll på kommunernas framtid. I stället för att skrika högst, leka spågummor eller hänge sig åt gissningslekar, vill Samir att kommunerna agerar datadrivet när de planerar och budgeterar verksamheten.

Det är ganska enkelt egentligen. Kommunerna har ett tydligt uppdrag från Sveriges regering: alla svenskar ska ha tillgång till vård, skola och omsorg.  Kommunernas huvuduppgift är att förverkliga detta uppdrag.

– Men vi ser just nu att många kommuner står inför stora utmaningar vad gäller personal- och kompetensförsörjningen. Finns det tillräckligt många förskolelärare? Sjuksköterskor? Eller är de kanske för många? Hur bör äldreomsorgen bemannas om fem, tio år? Genom att ha koll på kompetensförsörjningen kan kommunerna planera framåt med tydliga strategier, förklarar Samir Sandberg, som till vardags är konsult på PwC.­­­­­­­­­

Utvecklat ompetensförsörjningsanalys för beräkning av personalbehov

Demografisk utveckling och befolkningstillväxt, tillsammans med pensionsavgångar i många av kommunens kärnverksamheter, resulterar i en rad utmaningar gällande just kompetensförsörjningen. Men ingen kommun är den andra lik och utmaningarna kan te sig på olika sätt. Vissa kommuner upplever befolkningsminskning, andra kanske upplever en omfattande inflyttning.

– Vi har därför utvecklat en kompetensförsörjningsanalys för beräkning av det framtida rekryterings-och personalbehovet.  Hittills har ett tiotal kommuner använt den för att konkret belysa de framtida behoven. På så sätt kan de planera kring till exempel rekryteringar och pensionsavgångar.

Utöver detta hjälper PwC även till med långsiktiga finansiella analyser som visar kommunens finansiella utmaningar givet befolkningsprognos och planerade investeringar. Här ser Samir att den riktiga synergieffekten kan uppnås:

 – Genom att införliva personalförsörjningsanalysen med kommunens långsiktiga finansiella analys kan vi påvisa det ekonomiska effektiviseringsbehovet med kommunens behov av rekrytering. Vidare kan vi då se vilka krav detta skulle ställa i form av förändrad personalstruktur jämfört med dagens nuvarande situation.

AI, automatisering och digitalisering spelar allt viktigare roll

 – Det kan låta lite hårt och kallt, men genom att omvandla medarbetarstyrkan till kronor och ören kan kommunen få en bättre bild och tydlig vägledning hur de bäst kan utnyttja varje skattekrona för att ge medborgarna de allra bästa tjänsterna, säger Samir Sandberg.

Att AI, automatiseringen och digitaliseringen kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden är det ingen som ifrågasätter i dag. I bland andra Trelleborgs kommun och Uppsala kommun har man redan nu kommit en bra bit på väg och Samir ser digitaliseringen som en given möjliggörare.

 –Många tror felaktigt att robotorna kommer att "ta jobben" ifrån folk. Men det är precis tvärtom. Genom att automatisera rena administrativa processer kan man frigöra arbetskraft. Kommunmedarbetarna – förskolelärare, sjukvårdspersonal och äldreomsorgen- kan då istället ägna tid åt att möta, hjälpa och ha direktkontakt med kommunmedborgarna. Det tjänar alla på, avslutar Samir Sandberg.

Kontakta oss

Samir Sandberg

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0728-80 98 92

Susanna Collijn

Branschansvarig Kommuner och landsting, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 04

Följ oss i sociala medier