Räkenskapssammandrag - Statistiska centralbyråns (SCB) insamling från Sveriges kommuner

2019-12-10

kvinna på kontor skriver på papper på vägg, omringad av kolegor

Vad är Räkenskapssammandrag?

Räkenskapssammandraget (RS) är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från Sveriges kommuner. Syftet är att på kommun- och riksnivå få tillförlitlig information om kommunernas ekonomi, både nuläge och utveckling.

I många kommuner kommer arbetet med Räkenskapssammandraget mitt i det stressiga arbetet med bokslut, årsredovisning, och budgetarbetet. Det kan därför vara svårt att få tiden att räcka till.

PwC har mångårig erfarenhet av att sammanställa kommunernas räkenskapssammandrag. Vi hjälper dig att upprätta RS-blanketten så att du kan kan lämna in den i god tid till SCB.

Genomförande av räkenskapssammandrag – detta ingår i vår tjänst

PwC:s uppdrag innebär ett huvudansvar för att uppdragsgivaren uppfyller sina åtaganden när det gäller rapporteringen av räkenskapssammandraget till Statistiska centralbyrån, SCB. De här delarna är vi på PwC behjälpliga med:

  • Resultaträkning (koncernuppgifter förs in men tillhandahålls av er)

  • Balansräkning (koncernuppgifter förs in men tillhandahålls av er)

  • Verksamhetens intäkter och kostnader

  • Skatter, statsbidrag och utjämning

  • Finansiella poster (koncernuppgifter förs in men tillhandahålls av er).

  • Investeringsredovisning (koncernuppgifter förs in men tillhandahålls av er)

  • Driftredovisning

  • Motpart

Uppgifter till verksamhetsflikarna (Pedagogisk verksamhet, Äldre och personer med funktionsnedsättningar samt IFO) tillhandahålls av er men förs in av oss. Vid behov finns vi med som stöd när dessa uppgifter ska tas fram.

Leverans av räkenskapssammandrag

PwC kommer att följa den tidplan som presenteras av SCB. En förutsättning för att vi skall kunna tillhandahålla tjänsten är att ni tillhandahåller det material och åtkomst till ekonomisystem som krävs för att PwC skall kunna utföra tjänsten.

Information och kontakt

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta gärna Fredrik Birkeland, 0725-84 91 02, eller e-post: birkeland.fredrik@pwc.com

 

Kontakta oss

Fredrik Birkeland

Fredrik Birkeland

Revisor och rådgivare för offentlig sektor, PwC Sverige

Tel 0725-84 91 02

Följ oss i sociala medier