På jakt efter Sveriges modernaste myndighet

2017-11-09

glödlampa hängande från taket på elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket tog hem priset som Sveriges modernaste myndighet 2017. Men vilka ingredienser gör den modernaste myndigheten?

Av nio nominerade myndigheter gick fem vidare till sista omgången i kampen om titeln Sveriges modernaste myndighet. Slutnominerade var Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen Skåne, Socialstyrelsen och Statens Energimyndighet.

Priset tilldelades Elsäkerhetsverket för deras sätt att utmana gamla arbetssätt och förnya sig.

Kriterierna som gör en vinnare inom offentlig sektor

Alla myndigheter som anmält sig har presenterat sitt utvecklingsarbete i samband med verksamhetsbesök och en öppen hearing, varefter fem myndigheter slutnominerades. Myndigheterna har bedömts utifrån tävlingens fyra kriterieområden:

  • Kvalitet, enkelhet och effektivitet
  • Engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
  • Förnyelse och innovation
  • Hållbar miljö- och klimatmedveten utveckling
     

Varför utses den modernaste myndigheten?

Sveriges Modernaste Myndighet koras för att stimulera modernisering och effektivisering av den statliga förvaltningen och för att sprida goda exempel och lärdomar. Den vinnande myndigheten belönas även med en prisskulptur och en prissumma på 50 000 kronor som får användas till en inspirerande utvecklingsaktivitet inom myndigheten.

– Den vinnande myndigheten brukar uppmärksammas av andra myndigheter och ges möjligheten att sprida sin erfarenhet, säger Njal Roomans på PwC Sverige som med sin gedigna erfarenhet inom offentlig sektor varit med och utvärderat myndigheterna.

Priset har naturligtvis också en positiv effekt på arbetsgivarvarumärket.
 

Vilken är största utmaningen för myndigheter i Sverige?

"Den största utmaningen för de svenska myndigheterna är att hela tiden klara av att anpassa sin verksamhet till de snabbt föränderliga förutsättningarna i dagens samhälle"

Njal Roomans, offentlig sektor, PwC Sverige

Digitalisering är ett av flera viktiga utvecklingsområden för svensk statsförvaltning.

En färsk undersökning visar att offentlig sektor i Sverige är relativt bra i sin digitaliseringsmognad, men sättet att utveckla e-tjänster inom självstyrande enheter till medborgare och företag tappar fart. 

Enligt EU:s Digital Economy and Society Index (DESI) har Sverige sämst takt vad gäller digital utveckling i hela EU.

Den låga utvecklingstakten beror på tre saker 

  • Vår decentraliserade förvaltningsstyrning begränsar samverkan över organisationsgränser för att tillgodose behoven av sammanhållna digitala tjänster.
  • Avgifter eller krav på informationssäkerhet begränsar möjligheten till informationsdelning.
  • Utvecklingen hindras av begränsningar i regelverk och lagar.

Kontakta oss

Njal Roomans

Njal Roomans

, PwC Sverige

Tel 0723-53 01 36

Följ oss i sociala medier