Effektiviteten har ökat med distans- och hybridarbete

människor i kontorsrum, sedda ovanifrån

Många företag har blivit mer effektiva under det senaste året tack vare nya arbetssätt. Samtidigt brottas många verksamheter med frågor om bristande förtroende mellan medarbetare och chefer, samt problem med att identifiera behov av framtida kompetens. Det här visar en ny rapport från PwC där närmare 4 000 chefer och HR-medarbetare har medverkat.

– 57 procent av företagen uppger att deras medarbetare presterat bättre och fler mål har uppnåtts under de senaste tolv månaderna. Bara fyra procent är av motsatt åsikt och menar att deras företag presterat betydligt sämre under det här året, berättar Alexandra Fürst, ansvarig för People & Organisation Consulting, PwC. 

Men samtidigt som ett ökat distans- och hybridarbete har resulterat i ökad produktivitet på många arbetsplatser, så finns det utmaningar att hantera när det gäller företagskultur och ledarskap. Till exempel är det bara 31 procent som är övertygade om att de är bra på att bygga förtroende mellan medarbetare och chefer.

– I det nya arbetsliv som växer fram krävs det att ledarskap och kulturfrågor hamnar än mer i centrum. Medarbetares förväntningar och den hårda konkurrensen om kompetens gör att ledarskap blir allt mer viktigt,  inte minst i den flexibla arbetssituation som vi har idag, menar Alexandra Fürst.

"57 procent av företagen uppger att deras medarbetare presterat bättre och fler mål har uppnåtts under de senaste tolv månaderna."

Alexandra Fürst, ansvarig People & Organisation Consulting, PwC

Företagen letar efter rätt kompetens

Enligt undersökningen så kommer digitaliseringen att vara högprioriterad på ledningarnas agendor framöver och teknikutvecklingen kommer att kräva nya former av kompetens.

– Att identifiera vilken kompetens som behövs till följd av ny teknik blir en av de viktigaste utmaningarna framöver. Samtidigt är det oroande att bara 26 procent är säkra på att de kan identifiera just den kompetens som deras verksamhet kommer att behöva i framtiden till följd av ny teknik, säger Alexandra Fürst.

Osäkerhet om konsekvenserna när tekniken ersätter människan
Resultaten visar även att det finns en bristande förståelse för de risker som kan uppstå när tekniken ersätter människan.

– Endast 21 procent är övertygade om att de kan identifiera de potentiella riskerna som kan uppstå när mänsklig arbetskraft ersätts med teknik. Dessutom är det bara 25 procent som är säkra på att de kommunicerar tydligt och konsekvent till anställda och andra intressenter om effekterna av automatisering och AI, berättar Alexandra Fürst.

"Att identifiera vilken kompetens som behövs till följd av ny teknik blir en av de viktigaste utmaningarna framöver."

Alexandra Fürst, ansvarig People & Organisation Consulting, PwC

Att planera för framtidens arbetsstruktur

Ett område som undersökningen har fokuserat särskilt på är datadriven planering av arbetskraft. Det är bara en knapp tredjedel av de undersökta verksamheterna som använder sig av den här formen av strukturering i dag, men i de organisationerna märks en tydlig effekt.

– Vi ser att de här arbetsgivarna har 30 procentenheters större sannolikhet att nå eller överträffa sina finansiella mål. Jag är övertygad om att fler arbetsgivare måste bli bättre på planering som är datadriven, dynamisk och scenariobaserad. Det här skapar helt andra möjligheter att långsiktigt strukturera organisationens behov av kompetens och anpassa behovet efter händelser i omvärlden, avslutar Alexandra Fürst.

Om rapporten

I rapporten "Future of Work and Skills" har PwC intervjuat 3 937 chefer och HR-medarbetare från 26 länder och verksamma inom sammanlagt 28 olika branscher. Undersökningen ägde rum i september 2021.

Kontakta oss

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst

Head of People & Organisation, Consulting, PwC Sverige

Tel 0725-84 92 55

Följ oss i sociala medier