Strategic Workforce Planning: Kompetensförsörjning som gör skillnad

Planerar framtiden

Hur ska du säkerställa att du har rätt kompetens i framtiden?  Svaret är med strategisk planering som utgår ifrån analys och datadrivna insikter. När företag förbereder sig för framtidens arbetskraft måste de ta hänsyn till alla demografiska förändringar, digitaliseringen, pandemin och en omfattande global ekonomisk osäkerhet. Utmaningarna är både komplexa och svårförutsägbara. Därför gäller det att så tidigt som möjligt arbeta med rätt verktyg.

PwC:s metod Strategic Workforce Planning (SWP) analyserar din nuvarande arbetsstyrka och framtida efterfrågan på rätt kompetens. Strategisk arbetskraftsplanering kan sträcka sig från en periodisk granskning av resurskraven till ett proaktivt tillvägagångssätt som identifierar framtida risker och behov.

Vi hjälper dig att identifiera dina affärsbehov och använder en skräddarsydd metod för att leverera en konkret analys av arbetskraftsutbud med fokus på data, teknik, mätning och rapportering.
 

"Med strategisk planering, som utgår från analys och datadrivna insikter, kan du säkerställa att du har rätt kompetens i framtiden."

Data

Vi tar ett datadrivet tillvägagångssätt som hjälper dig att fatta både operativa och långsiktiga strategiska beslut och förstå rätt storlek, form och färdigheter som behövs för sin personal.

Teknologi

Vi använder verktyg och expertis som analyserar din strategiska planering av arbetskraften, förstå deras nuvarande mognad och bygga en hållbar lösning för att stödja morgondagens arbetskraftsdesign och modellering.

Mätning och rapportering

Vi sätter en robust process på plats så att du kan mäta och övervaka framstegen mot mål, vilket ger dig värdefull information och insikt att rapportera till ledarskap och driva affärsbeslut.
 

Kontakta oss

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst

Head of People & Organisation, Consulting, PwC Sverige

Tel 0725-84 92 55

Följ oss i sociala medier