Performance Management i en tid av stora förändringar

2022-06-27

kvinnor och män diskuterar performance management

Dagens arbetsmarknad kännetecknas av ett antal utmaningar som både arbetsgivare och arbetstagare måste anpassa sig till. Omfattande och oftast dramatiska förändringar som den ökande digitaliseringen, pandemins efterverkningar, klimatförändringar och politiska skeenden leder till utmaningar som brist på digital kompetens och "den stora resignationen", det vill säga ett stigande antal massuppsägningar som nådde rekordnivåer under 2021 och som inte verkar avta.

Företag måste nu revidera långvariga HR-processer och utforska hur dessa kan användas för att driva fram önskvärda anställdas beteenden som är avgörande för att nå företagets potential. Men hur ska man göra för att attrahera, behålla och belöna medarbetarna?

Vi har intervjuat utvalda svenska HR-ledare från multinationella organisationer inom olika branscher för att få en bättre förståelse kring nuvarande praxis och utmaningar kring Performance Management (PM), belöningar och incitamentsprocesser. I denna studie får du ta del av tankar, strategier och tips för en Performance Management-strategi för 2020-talet.
 

Läs den svenska sammanfattningen av rapporten

Slaget om framtidens arbetskraft: Motivation och belöning i "det nya normala"

Läs rapporten här

Kontakta oss

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst

Head of People & Organisation, PwC Sverige

Tel 0725-84 92 55

Följ oss i sociala medier