HR-rådgivning

Medarbetare som skapar värde

Motiverade och engagerade medarbetare är en förutsättning för att företaget ska nå sina affärsmål och bli framgångsrikt på lång sikt. Men det är lättare sagt än gjort.

Hur går det till rent praktiskt? Hur gör de som lyckas? Hur kan du leda och kommunicera med dina medarbetare för att nå bästa resultat i en förändringsprocess? Och hur mäter du effekten av insatserna?

PwC är världsledande inom HR-rådgivning och har en bred kompetens med över 100 rådgivare i Sverige med olika specialkompetenser inom HR. Vår erfarenhet baseras på nyckeltal, rådgivning, utvecklings- och förändringsprojekt inom HR från över 10 500 internationella företag.
 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss

Anders Christensson
Ansvarig Statlig sektor
Tel 0709-29 38 39
Email

Anna-Sara Lindström
Ansvarig People & Organisation
Tel 0709-29 14 25
Email

Följ oss