Fler kvinnor vill göra internationell karriär


För att utveckla framtida ledare och nyckelpersoner använder sig internationellt verksamma företag och organisationer medarbetarnas erfarenheter av att arbeta i andra länder. För att nå framgång med detta arbete bör företagen kombinera sina strategier för global mobilitet, ”talent management” och mångfald.

Trots att viljan att skaffa sig internationell erfarenhet är större än någonsin är kvinnor kraftigt underrepresenterade bland de som gör en internationell karriär - endast 20 procent av alla utlandstjänstgöringar görs av kvinnor. En närmare granskning visar att denna fördelning inte speglar organisationers demografi i arbetsstyrkan i stort. För att undersöka orsaken till denna diskrepans har PwC ställt frågor till 134 internationellt verksamma chefer och 3 937 tjänstemän i 40 länder. Resultatet publiceras nu i vår rapport Modern mobility: Moving women with purpose.

Läs mer och se filmen om ”Modern mobility: Moving women with 
purpose

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier