HR-funktionens effektivitet

En väl fungerande HR-funktion ger bättre stöd till medarbetare och chefer

En modern HR-funktion tar utgångspunkt i verksamhetens strategi och stödjer medarbetare och chefer att förverkliga den. Många HR-funktioner har idag effektiva transaktionsintensiva HR-processer, men har inte kommit lika långt i sin strävan att vara effektiv och relevant i sin roll som så kallad Business Partner. Efter att ha infört HR-centers finns ofta ytterligare förbättringar att göra för att skapa det vi på PwC kallar andra generationens HR-centers.

För att kunna sätta upp nya mål och arbeta med effektivitet och kvalitativa förbättringar är det viktigt att etablera en tydlig målbild. Det ger också förutsättningar för bättre beslutsunderlag för framtida inriktning på HR-funktionen, verksamhetens tjänsteutbud, struktur, bemanningsbehov, roller och ansvar. Det ger också bättre underlag för intern kommunikation och förankring.

Du kan få hjälp med:

  • Genomlysning av HR-funktionen och ge förslag på förbättringsmöjligheter.
  • Extern benchmarking utifrån vår internationella benchmarking databas (Saratoga).
  • Förslag på justerat tjänsteutbud inom HR-funktionen.
  • Definiera besparingspotentialen baserat på tjänsteutbud och önskad tjänstekvalitet.
  • Förbättrad effektivitet i HR-processerna och tydliggöra roller och ansvar.
  • Identifiera förbättringsmöjligheter i befintligt systemstöd.
  • Struktur och arbetssätt för kontinuerligt förbättringsarbete (Lean Administration).
  • Underlätta/förbättra stöd till verksamhetschefer avseende HR-relaterade frågor.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier