HR och digital förändring – så gör företagen som lyckas!

Fredrik Lindblad Front Office Transformation & New Business, PwC Sverige

Digitalisering och ny teknik ger enorma utvecklingsmöjligheter för företag. Men medarbetarna måste vara med på tåget. Så här jobbar Google och RSA Scandinavia med digital analys och förändring. 

Digitaliseringen påverkar organisationer på ett revolutionerande sätt, men ofta hamnar fokus på tekniken i sig, när förändringen egentligen är omöjlig att genomföra utan medarbetarnas engagemang.

Digitalisering och People Analytics var temat på det seminarium som vi på PwC anordnade på Torsgatan 21 i Stockholm den 21 januari. Gästerna Hannah Whitney-Steele, HR Business Partner på Google, Fredrik Lindblad, ansvarig för PwC:s arbete kring digital transformation och Caroline Mørck Jensen, Head of Change Management på RSA Scandinavia (Codan och Trygg-Hansa) hade intressanta infallsvinklar och erfarenheter att dela med sig av.

Fredik Lindblad, PwC

– Att hitta rätt talanger, och att hålla kvar dem, är en av de största utmaningarna för organisationer och företag i dag. Enligt vår senaste CEO Survey uppfattar 72 procent av vd:arna att tillgången till kritiska förmågor är ett av de största hindren för tillväxt. För att lyckas måste man ha ett ledarskap som är öppet och coachande, en kultur som bejakar experimenterande och tillåter misstag samt en arbetsplats som möjliggör samverkan, mobilitet och ständigt lärande. Företag som arbetar med HR-analys lyckas bättre i den här förändringen, säger Fredrik Lindblad från PwC.

Google – som en global tonåring

Google är ett globalt företag, men jobbar fortfarande som en start-up i många avseenden. Ledningen är öppen och förändringsbenägen, och de använder hela tiden datadriven analys för att ta beslut. Att helt skifta fokus och satsa på nya tjänster och produkter ligger i företagets DNA. Några exempel är deras smarta linser (fortfarande på innovationsstadiet) som ger diabetiker snabba uppdateringar kring sina blodsockernivåer. Eller de ballonger som företaget skickar ut för att människor avlägsna områden ska kunna koppla upp sig.


- Vi känner oss fortfarande som tonåringar, Google är inte ett konventionellt företag, och vi kommer inte heller att bli ett, säger Hannah Whitey-Steele. 
Hela Googles affärsidé bygger på de anställdas idéer och innovationer, och de beslut som rör människorna i företaget är baserade på data och undersökningar. Det innebär att ledningen slipper gissa och kan ta beslut som är välgrundade. 
- Varje år har vi till exempel en slags vårstädning som vi kallar Bureaucracy Busters. Då får alla anställda på Google ge sin syn på kring vilka faktorer som håller dem tillbaka i arbetet. Utifrån resultaten från den undersökningen kan vi sedan göra nödvändiga förändringar.

Från utdaterad till ny teknik

Dagens tredje talare, Caroline Mørck Jensen, Head of Change Management Office på RSA Scandinavia, kommer från en traditionell organisation som länge använde utdaterade system. När de tog beslutet att gå över till modernare system för något år sedan var den största utmaningen att få med människorna, från högsta ledningen till alla medarbetare.
  
- Vår organisation var stressad, och hade inte kapaciteten att lyssna till förändringar. Vi behövde ta fram en strategi för förändringen, och ett program för att ge människor i organisationen mandat. Vi hade inte högsta ledningen med oss från början, säger hon. 

Men att säga hej då är som vi alla känner till inte alltid helt enkelt. Att introducera ny teknik är en sak, men för Mørck Jensen och RSA Scandinavia handlade förändringen om att skapa en förståelse för varför den nya tekniken behövdes, och hur den skulle användas.
- Om vi ska fortsätta jobba på samma sätt vi alltid har gjort, men med ny teknologi, då går poängen med att byta förlorad. Men samtidigt kan vi inte bara tänka på nuet, vi uppgraderar också teknologin för att vi väntar på de människor vi ännu inte har anställt. Vi måste vara ett attraktivt företag också i framtiden, säger hon.

Kontakta oss

Fredrik Lindblad

Fredrik Lindblad

Front Office Transformation & New Business, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 18

Följ oss i sociala medier