International assignments - internationell arbetsstyrka

Hantera utmaningarna med en internationell arbetsstyrka

Arbetsgivare med en internationell personalstyrka vinner mycket på proaktiv och korrekt hantering av frågor om beskattning av anställda, arbets- och uppehållstillstånd, pensioner och socialförsäkringar. Hanteras frågorna strategiskt rätt kan företaget göra kostnadsbesparingar och bli mer konkurrenskraftigt samtidigt som dess medarbetare undviker onödiga och oväntade kostnader som ha en betydande inverkan på deras privatekonomi.
 

Kontroll på kostnader

Att bli utsänd för att arbeta i ett annat land kan få en betydande inverkan på skatteplikten, avdragsmöjligheter och socialförsäkringsförmåner exempelvis pension, sjukpenning och arbetslöshetsersättning. Med en noggrann planering i förväg kan man optimera medarbetarens skattesituation och undvika onödiga risker.
En utsändning påverkar även arbetsgivarens lönehantering samt skyldigheten att lämna kontrolluppgifter. Att sända personal utomlands kan också påverka företagets skattemässiga situation.

Du kan få hjälp med:

  • Skattemässig optimering för medarbetaren vid utsändning
  • Skattemässig optimering för arbetsgivaren vid utsändning
  • Koordinering och samarbete för att få arbets- och uppehållstillstånd i andra länder
  • Säkerställa att medarbetaren inte går miste om sin rätt till socialförsäkringsförmåner och att socialförsäkringsavgifter betalas i rätt land.
 
Snabbt svar på ansökan om arbets- och uppehållstillstånd

När ett företag rekryterar utländsk arbetskraft är det många regler som aktualiseras. Exempelvis måste den anställde och de närstående ansöka om både arbets- och uppehållstillstånd. PwC är certifierade hos Migrationsverket och kan därför erbjuda en mycket kort handläggningstid på 2-3 veckor för uppehålls- och arbetstillstånd för utländsk personal som ska jobba i Sverige.

Du kan få hjälp med:

  • Rådgivning inom utlänningsrätt
  • Ansökningar om arbets- och uppehållstillstånd
  • Hantering av socialförsäkringsfrågor
  • Hjälp vid kontakt med Migrationsverket
 
Kontroll på kostnader och flexibilitet

Antalet internationellt rörliga anställda som arbetar i ett eller flera länder ökar konstant. Det karaktäristiska för internationella pendlare är att dessa arbetar både i hemlandet och ett eller flera andra länder medan familjen bor i hemlandet. I en sådan situation måste både hemlandets och arbetslandets lagstiftning beaktas tillsammans med samspelet mellan dessa länders rättsordningar.

 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss

Anders Assarson

Anders Assarson

Partner

Tel 0709-29 14 23

Lillon Lindberg

Lillon Lindberg

Partner Tax & Legal

Tel 0709-29 31 77

Följ oss i sociala medier