Operativt HR-stöd

Förenkla vardagen och spara tid med HR-stöd

Saknar ni en egen HR-avdelning eller har ni begränsade personalresurser inom HR? På PwC kan vi erbjuda bred HR-rådgivning till små som stora företag.
 

En del av våra kunder är nyetablerade på den svenska marknaden och behöver därför hjälp med att hantera HR-frågor ur ett svenskt perspektiv, andra har begränsade interna HR-resurser och använder oss som stöd i det dagliga HR-arbetet. Vi erbjuder även outsourcing av HR resurser vid behov.
 

Du kan också ta hjälp av oss i specifika HR-frågor, exempelvis när verksamheten ska börja en förändringsprocess eller vid olika interna projekt.
 

Du kan bland annat få hjälp med:

  • Att granska eller upprätta interna dokument som arbetsbeskrivningar, personalhandböcker, HR-policys och riktlinjer
  • Att utveckla effektiva interna HR-processer
  • Att utveckla nödvändiga HR-planer, till exempel arbetsmiljöplan och jämställdhetsplan
  • Arbetsrättslig rådgivning inklusive granskning eller upprättande av anställningskontrakt
  • Allmänt stöd i HR-relaterade frågor.
     

Vi ger dig stöd i stora som små HR-relaterade frågor efter dina behov. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss

Lotta Abrahamsson

Lotta Abrahamsson

Senior Manager

Tel 0709-29 15 80

Följ oss i sociala medier