Med Saratoga håller du koll på nyckeltal och mätdata

Mät och styr mot målen

En vanlig utmaning för en HR-funktion är att visa värdet av insatserna som funktionen gör. Genom att göra en genomlysning och benchmarking med hjälp av verktyget Saratoga kan du nu mäta, styra, följa upp och utveckla HR-arbetet med hjälp av nyckeltal och mätdata. Verktyget kompletterar också nyckeltalen med kvalitativa intervjumodeller. Med resultaten kan du lättare samordna HR-funktionens arbete med verksamhetens affärsstrategier och mål.
 

Saratoga kan bidra med:

  • Ge insikter om HR-funktionens produktivitet och värdeskapande aktiviteter och visa på eventuella hinder för framgång
  • Ge förståelse för hur och var kostnaden för HR och humankapitalet kan styras och när det är dags att överväga en ny HR-strategi
  • Assistans att se vilka som slutar, varför de slutar och att förebygga och minska oönskad personalomsättning
  • Ge en översikt över verksamhetens rekrytering, utbildning och utvecklingsarbete i syfte att visa om verksamheten hittar, utvecklar och behåller rätt personer.
     

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier