Skapa belöningsprogram som bidrar till ökad prestation

Fler och fler företag ser i dag över sina befintliga belöningsprogram eller implementerar nya. Något som är viktigt att tänka på i arbetet med att ta fram ett belöningsprogram är att lära känna medarbetarna och vad som är viktigt för just dem.
 

Detta är en framgångsfaktor för att belöningsprogrammet ska belöna de beteenden och prestationer som bidrar till önskat resultat och stärker företagets kultur. En lösning fungerar inte nödvändigtvis för alla företag. Varje bolag behöver hitta det program som är mest lämpat för just det företaget givet strategi, kultur och önskat beteende.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakta oss

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

Partner

Tel 0709-29 35 57

Följ oss i sociala medier