Verksamhets- och prestationsstyrning

Praktiska verktyg och metoder ger effektiv styrning

Att omvandla verksamhetens strategi till HR-strategi eller att utveckla medarbetare utifrån deras prestation kan snabbt ge resultat i verksamheten. Med praktiska verktyg och metoder kan dina medarbetare ledas och verksamheten styras mer effektivt.
 

Att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal är en utmaning. Hos oss kan du få rådgivning och hjälp som ger snabba och konkreta resultat när det gäller att öka attraktionskraften och att motivera och utveckla dina medarbetare.
 

Du kan få hjälp med att:

  • Effektivisera och utveckla interna HR-processer kring rekrytering och kompetensutveckling.
  • Stödja arbetet med successionsplanering och identifiering av nyckelpersoner.
  • Utföra en intern kompetenskartläggning.
  • Utföra en benchmark för företagets talent management-arbete.
  • Ta fram modeller för att skapa bättre förutsättningar för en högpresterande kultur.
  • Coacha team och ledningsgrupper som vill bli mer effektiva.


Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.
 

Relaterade tjänster:
Organisationsutveckling, roller och ansvar
Att omsätta strategier till bestående resultat - Enterprise Performance Management

Kontakta oss

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

Partner

Tel 0709-29 35 57

Följ oss i sociala medier